Hopp til innhold

Pårørende varsler rettssak

Flere utviklingshemmede beboere på Villa Eik i Oslo får ikke den hjelpen de har krav på avslører ny tilsynsrapport fra fylkesmannen.

Villa Eik, miljøsenter

Også i 2011 fikk Villa Eik refs for at tilbudet ikke er forsvarlig. Bydelen hevder at forholdene har blitt bedre, men pårørende er uenig.

Foto: Sissel Kvalvik / NRK

– Jeg merker veldig godt på min sønn at han ikke har fått et forsvarlig tilbud. Han har endret seg veldig mye og blitt mer utagerende og selvskadende, sier Eva Fürst.

Sønnen til Fürst er 21 år gammel og autist. Han bor på miljøsenteret Villa Eik i Oslo, sammen med 13 andre beboere som trenger mye hjelp døgnet rundt.

Hans mor og andre pårørende har i lang tid kritisert forholdene ved senteret. Stedet har tidligere fått refs av fylkesmannen for at tilbudet ikke er forsvarlig, men bydel Bjerke friskmeldte forholdene for et år siden.

Men ifølge de pårørende har ingenting blitt bedre.

Like mange lovbrudd

Eva Fürst og Gro Greftegreff

Eva Fürst (t.v) og Gro Grefregreff har begge sønner som bor i Villa Eik.

Foto: Kjell Vesje / NRK

– De konkluderer med de samme lovbruddene som var i 2011. Det var to lovbrudd av to mulige med 22 underpunkter hos min sønn, så her har det ikke vært bedringer, sier Gro Greftegraff.

Hennes sønn er også autist. Han og sønnen til Fürst kan bli voldelige og utagerende dersom de ikke har trygge og forutsigbare omgivelser.

Fylkesmannen har derfor stilt krav om det ikke må være flere enn et tjuetalls behandlere rundt dem i løpet av året. Men hyppig utskifting av ansatte og vikarer gjør at det kan være over dobbelt så mange, ifølge Greftegreff.

– Hvordan man snakker til dem, hvordan man går på badet og hvordan man henger opp jakken er de helt avhengig av at gjøres likt fra gang til gang, for å forhindre bruk av tvang og makt. Det skal være en enhetlig praksis og en forutsigbarhet, og det får man ikke når det er 70 ansatte innom stedet i løpet av et halvt år, sier hun.

– Blitt ført bak lyset

Steinar Arnesen

Steinar Arnesen, leder for bydelsutvalget i Bjerke.

Foto: Oslo Arbeiderparti

Greftegreff og Fürst mener bydelen har ført dem bak lyset siden forholdene ikke er blitt bedre. Når de har kommet med kritikk hevder de pårørende at de blir møtt med arroganse.

– Vi har blitt møtt av svært liten velvilje, ikke på Villa Eik, men i bydelsadministrasjonen. Vi har følt oss veldig motarbeidet, sier Greftegreff.

Bydel Bjerke mener de lenge har jobbet mye med å bedre forholdene på Villa Eik.

Leder for bydelsutvalget i Bjerke, Steinar Arnesen, beklager dersom pårørende føler de har blitt dårlig behandlet.

– Jeg vil umiddelbart beklage hvis noen føler de ikke når gjennom til oss, men jeg kan ikke beklage hvor vidt vi har brutt forskrifter og lover på hvordan vi skal behandle beboerne når vi faktisk ikke har blitt dokumentert noen grove feil, sier han.

Men Arnesen ser alvorlig på fylkesmannens tilsynsrapport.

– Vi tar selvfølgelig kritikken fra fylkesmannen alvorlig, sier han.

Bydelsdirektør, Kari-Anne Mathisen, vil ikke kommentere saken fordi tilsynet er untatt offentlighet.