Overlever like ofte uten medisiner

Pasienter med hjertestans som fikk adrenalin intravenøst, har ikke hatt større sjanse for å overleve enn de som ikke fikk det. Det er konklusjonen i et omstridt hjerteprosjekt.

Omstridt studie
Foto: Håkon Haugsbø

I Brennpunkt-programmet ”Hjertelotteriet” kom det frem at Ullevål sykehus gjennomførte en studie på hjertestanspasienter i Oslo-området, der halvparten av pasientene ble avskåret fra de tradisjonelle intravenøse medikamentene det er vanlig å bruke ved gjenopplivning.

Kraftig kritikk

Fylkeslege Petter Schou

Fylkeslege Petter Schou

Foto: Morten Holm / Scanpix

Sykehuset har fått kraftig kritikk fra Fylkeslegen i Oslo og Akershus for å gjennomføre studien på en måte som opplevdes som uholdbar av involvert ambulansepersonell.

Det ble også vist at man hadde inkludert astmatikere og allergikere i inklusjonskriteriene for studien, noe som etter et dødsfall ble endret litt over halvveis i studien.

Pårørende etter døde pasienter ble heller ikke informert, noe sykehuset i ettertid har tatt selvkritikk for.

Like mange overlever

Hensikten med undersøkelsen var å undersøke om flere overlevde dersom ambulansepersonell konsentrerte seg om livredning i stedet for medisiner.

- Overlevelsesgraden i Oslo ved hjertestans er rundt 13 prosent. Det er en nesten dobbelt så stor andel som for ti år siden. Studien avdekker at overlevelsesgraden er lik enten man gir medikamenter eller ikke, sier overlege dr.med. Kjetil Sunde ved Ullevål universitetssykehus til VG.

Prosjektet som ble gjennomført i regi av Ullevål universitetssykehus, omfattet 917 pasienter fra Follo og Oslo, og ble my omtalt i mediene etter Brennpunktprogrammet Hjertelotteriet .

Se "Hjertelotteriet"

Hypotesen ikke bevist

Forskernes hypotese var at flere liv kan reddes dersom ambulansesjåførene ikke bruker tid på å administrere intravenøs nål, men heller konsentrerer seg om hjerte-lunge-redning og defibrillering.

Hvis hypotesen skulle være riktig, måtte datagrunnlaget fra forskningen vise klar overvekt i overlevelse for pasientene i NEI-gruppen.

Men ifølge Andreas Moan, forskningsdirektør ved Ullevål universitetssykehus, er studien allikevel vellykket.

Fått ny kunnskap

- I 50 år har man brukt adrenalin for å behandle hjertestanspasienter, og man har trodd at det er den beste behandlingen. Men i dag har vi vist at det har absolutt ingen effekt, sier Moan.

- Det hadde vært strålende om man kom fram til at adrenalin var skadelig. Studien hadde også vært vellykket dersom pasientene som fikk adrenalin hadde en høyere overlevelsesprosent.

- Det som gjør studien vellykket er at vi får ny kunnskap, sier han.

Aldri før dokumentert

Prosjektet gikk ut på at ambulansepersonell som fra 2003 og fram til slutten av april i år rykket ut ved hjertestans, ved ankomst hos pasienten måtte åpne en konvolutt inneholdende en instruksjon om å gi eller ikke gi medikamenter, blant annet adrenalin, intravenøst.

Nå skal resultatene fra studien presenteres på en stor internasjonal hjertekongress i USA.

- Studien viser at ambulansepersonellet gir svært god hjerte-lunge-redning i begge grupper. Den har aldri før vært dokumentert bedre utenfor sykehus, sier doktorgradsstipendiat Theresa Mariero Olasveengen, som har analysert resultatene.

Uavgjort hos fylkeslegen

Fylkeslege Peter Schous rapporterte sykehuset til Statens helsetilsyn i vinter for brudd på både spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven, men det foreligger foreløpig ingen avgjørelse fra tilsynet.