Hopp til innhold

Stengt til 9. august - ingen bedring før i 2028

Oslofjordtunnelen er stengt til neste mandag etter brannen i et vogntog i går. At tunnelen under fjorden stadig er stengt må trafikantene leve med til 2028.

Utbrent vogntog inne i Oslofjordtunnelen

BRANN I VOGNTOG: Brannen i går skjedde heldigvis bare 50 meter inn i tunnelen på Drøbak-siden, og det gjorde evakuering og slokking lettere.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

BRANN I VOGNTOG: Brannen i går skjedde heldigvis bare 50 meter inn i tunnelen på Drøbak-siden, og det gjorde evakuering og slokking lettere.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Først da vil et nytt løp være bygd parallelt med det gamle og to løp med trafikk i hver sin retning være i full drift.

– Hele systemet vil vi nok ikke kunne ha oppe å gå før i 2028, sier prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen.

Da vil til gjengjeld alle stengningene langt på vei være historie.

Stengt 10 prosent av tiden

I dag er forbindelsen under Oslofjorden mellom Drøbak og Hurum er stengt 10 prosent av tiden, ifølge Statens vegvesen.

Tweet fra Veitrafikksentralen om stengning Oslofjordtunnelen.
Illustrasjon: Twitter

Det skyldes både små og store uforutsette hendelser og tunnelvask og annet planlagt vedlikehold.

– Med to løp vil vi kunne stenge det ene hvis det skjer noe og kjøre toveistrafikk i det andre.

– Målet vårt er å ha en oppetid på 99 prosent når vi har fått åpnet hele systemet, sier Anne-Grethe Nordahl.

Bru eller tunnel?

Det vil altså ta tid. Stortinget har ennå ikke gitt det endelige klarsignalet for utbyggingen. Det skjer etter planen før jul i år.

Veien fram til et eventuelt vedtak har vært lang og brokete. Mye tid gikk blant annet med på å diskutere om bru eller tunnel er den beste måte å krysse fjorden på.

Utålmodig

– Det har tatt fryktelig lang tid. Jeg hadde vel en formening om at tunnelen var i ferd med å bygges hvert øyeblikk, sier brannsjef i Follo Brannvesen, Dag Christian Holte.

Brannsjef i Follo brannvesen, Dag Christian Holte

UTFORDRENDE: Mye røyk, høye temperaturer og vanskelig tilgjengelighet gjør vogntogbranner i tunnelen spesielt utfordrende, sier brannsjef i Follo, Dag Christian Holte.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

UTFORDRENDE: Mye røyk, høye temperaturer og vanskelig tilgjengelighet gjør vogntogbranner i tunnelen spesielt utfordrende, sier brannsjef i Follo, Dag Christian Holte.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Han måtte så sent som i går sende sine mannskaper inn i tunnelen for å slokke en brann i et vogntog.

– Vi er veldig glad det ikke har skjedd dødsulykker i denne tunnelen. Det har vært veldig nær, men folk har heldigvis kommet seg inn på sikkert sted,

Holte hilser det nye tunnelløpet velkommen så fort som mulig.

Mye sikrere

– Et nytt løp i Oslofjordtunnelen vil gjøre at tunnelen blir mye sikrere både i forhold til evakuering og å gjøre en slokkeinnsats, sier brannsjefen.

Han vil likevel ikke kritisere noen for at ting tar ting.

– Vi får ikke gjort så mye med det. Vi må bare forholde oss til hvordan det er, sier Dag Christian Holte.

Han sier at sikkerheten har blitt mye bedre siden tunnelen åpnet. Det er blant annet laget egne evakueringsrom med tilgang til oksygen.

Selv om begge løpene ikke er i drift før i 2028, blir sikkerheten vesentlig bedre i 2027.

Illustrasjon tunnelportal Verpen Oslofjordforbindelsen.

DOBLE LØP: Den fremtidige tunnelportalen på Verpen på Hurum-siden av Oslofjordforbindelsen.

Illustrasjon: Statens vegvesen

DOBLE LØP: Den fremtidige tunnelportalen på Verpen på Hurum-siden av Oslofjordforbindelsen.

Illustrasjon: Statens vegvesen

– Ting tar tid

Da er det nye løpet ferdig, mens det gamle stenger for oppgradering. Det kan imidlertid brukes som rømningsvei.

Å gjøre jobben raskere er ikke mulig, sier prosjektlederen i Statens vegvesen. Jobben kan ikke settes ut på anbud før Stortinget har gitt grønt lys.

– Det er en veldig omfattende og stor anskaffelse, og det tar tid. Selve anleggsarbeidene tar også veldig lang tid. Det er nærmere sju og en halv kilometer med tunnel som skal drives, og det tar tid, sier Anne-Grethe Nordahl.

Inkludert nye tilførsler på begge sider er det 14 kilometer vei som skal bygges. Prisen er beregnet til 5,150 milliarder kroner.