Hopp til innhold

Oslo «angrer»: Vil ikke rive Y-blokka likevel

Gjerdene er satt opp og Statsbygg forbereder å ta ned Picasso-veggen før sommeren. Det er da Oslo gjør kunststykket å be om bevaring. Det nekter regjeringen å innvilge.

Riving av Y-blokka

Statsbygg har satt opp gjerde rundt bygningen og forbereder seg på riving. Samtidig ber Oslos politikere om at bygget ikke må rives likevel.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Vi ber om at det må utredes om hele eller deler av Y-blokka kan bevares, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke.

Hallstein Bjercke

Venstres Hallstein Bjercke forventer at regjeringen lytter til Oslos nye ønske om å bevare Y-blokka.

Han er en av arkitektene bak forslaget som fikk flertall i Oslo bystyre onsdag kveld.

Men da reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet ble lagt fram for Oslo-politikerne i forrige bystyreperiode, godtok flertallet riving av det Y-formede regjeringsbygget.

Høyre og Arbeiderpartiet sto bak vedtaket den gang. Men etter siste valg har de to rivningsvillige partiene ikke lenger flertall i bystyret. Nå ønsker det nye flertallet å bevare bygget.

– Her har vi mange partier som er fortvilet over at et arkitektonisk flott og kulturhistorisk viktig bygg vil bli revet. Det har fortjent å være en del av regjeringskvartalet framover, istemte MDGs Eivind Trædal.

Han la til at det heller ikke er godt miljøvern å rive bygg for å bygge nye.

Men bønnen om å skåne bygget kunne nesten ikke kommet senere.

Statsbygg har allerede satt opp rivingsgjerde rund betongbygningen i Oslo sentrum. Fra Kommunaldepartementet får NRK opplyst at planen er at de velkjente Picasso-kunstverkene vil bli tatt ned før sommeren og at rivingen vil starte etter dette.

Dronebilder Oslo.

Oslo vil kjempe for det Y-formede bygget, men anmodningen om bevaring kommer i seneste laget.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Anledningen for omkampen er at staten har bedt Oslo kommune uttale seg om enkelte endringer av den gamle planen for regjeringskvartalet.

– Og da får de som svar at vi ikke støtter riving av Y-blokka, sier Bjercke, som legger til at han forventer at regjeringen lytter til Oslos ønske.

Det tror ikke Arbeiderpartiet vil skje.

– I utgangspunktet tror jeg et bystyrevedtak med oppfordring om å la Y-blokka stå, får liten praktisk betydning. Men det må regjeringen svare på, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet Frode Jacobsen.

Og ganske riktig, kommunalministeren er svært avvisende til å bevare bygget:

– Det er ikke aktuelt for oss å ta noen omkamp om Y-blokken, slår Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) fast.

Motstanderne har prøvd alt

Motstanderne av rivingen har i mange år kjempet for bevaring av blokka. Mange demonstrasjoner er holdt. Nylig ble rivingsvedtaket forsøkt stoppet i retten, men uten gjennomslag.

Nikolai Astrup

Fagstatsråden vil ikke etterkomme Oslos ønske om å bevare det omstridte regjeringsbygget.

Foto: Oslo Høyre

At politikerne i vertskommunen «angrer» seg får ikke noe å si.

Astrup sier beslutningen om å rive bygget ble tatt for mange år siden og at både Stortinget og Oslo kommune har gitt sin tilslutning.

– Når det gjelder Y-blokken så er Statsbygg i gang med forberedende arbeider for å kunne rive bygget, sier høyrestatsråden. Det var slett ikke Y-blokka de ønsket tilbakemelding på.

– Det vi i utgangspunktet har spurt Oslo kommune om nå, er enkeltelementer i den reguleringsplanen som de tidligere har gitt støtte til. Deriblant den såkalte perimeter-sikringen på Youngstorget, sier Astrup.

Statsråden sikter til en sikkerhetsbarriere som skal hindre biler å komme for nærme det nye regjeringskvartalet og som etter planen vil dele torget i to.

Og også dette tiltaket møter fordømmelse fra mange av Oslos politikere.

– Vi trenger et godt byliv. Vi kan ikke ha en sikring som gjør at Youngstorget ikke kan brukes som i dag. De som bor i Oslo og som kommer hit skal ha glede av de lokale møteplassene som vi har, sier gruppeleder for Frp Camilla Wilhelmsen.