Hopp til innhold

Oslo kan få 50 nye bomstasjoner

Fra 2019 må du betale bompenger også på bygrensa og Ring 2. Hvor mye kan ingen svare på.

Bomringen på Alnabru

80 BOMMER TOTALT: I dag er det 29 bomstasjoner i Oslo, som her på Alnabru. Nå legges det opp til drøyt 50 til.

Foto: Andreas De Brito Jonassen / NRK

I Oslopakke 3-avtalen som Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten ble enige om i fjor, skal bompengeskruen strammes til i flere omganger.

Partene skal forhandle om de nye bommene i trinn 2 i vår. Innen 1. april skal Oslopakke 3-sekretariatet legge fram et konkret forslag til plassering og takster i hver bom.

Halvparten betaler ikke

– Hovedhensikten med arbeidet er bedre trafikkstyring, det vil si redusert biltrafikk i Oslo og derigjennom bedre luftkvalitet, sier sekretariatsleder Terje Rognlien.

– I dag er det slik at cirka halvparten av bilturene i Oslo ikke bidrar med bompenger. Derfor ser vi på et system som i bedre grad fordeler bompengebyrdene på flere bilister, sier han.

Sekretariatet jobber med flere varianter, men NRK har fått tilgang til den første foreløpige skissen som ble presentert for politikerne tidligere i februar:

Nye bommer

NYE BOMRINGER: Skissen fra Oslopakke 3-sekretariatet innebærer to nye bomringer, en ny bom-arm og flytting av bomstasjoner i Oslo vest. Med 20 nye bommer på bygrensa og et 30-talls innenfor dagens bomring, blir totalen på rundt 80 bomstasjoner.

Foto: Statens vegvesen
  • Dagens bomring beholdes i øst og sør, men flyttes lenger vestover i vest.
  • Det innføres en ny, indre bomring langs ring 2.
  • Den indre bomringen får en arm nordøstover via Sinsen slik at trafikk mellom øst og vest, blant annet på ring 2, må betale.
  • Den indre ringen får samme takster som den gamle bomringen.
  • Det legges opp til at det skal være mulig å kjøre gjennom Operatunnelen uten å betale i den indre ringen.
  • Det innføres nye bommer på bygrensa mot Romerike og Follo, slik det har vært mot Bærum siden 2008.
  • Bygrensebommene får halve takster.
  • Det blir 20 % brikkerabatt for lette kjøretøy, men ingen brikkerabatt for tunge kjøretøy.

Over hundrelappen

For å hindre at en bilist som kjører fra Akershus til Oslo sentrum må ut med godt over hundrelappen, blir ulike rabattordninger diskutert.

Terje Rognlien

FLERE VARIANTER: Leder Terje Rognlien sier at Oslopakke 3-sekretariatet jobber med flere varianter enn skissen NRK har fått tilgang til.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

– Det går liksom ikke an å bare legge på samme bomtakster på alle nye bomsnitt. Her vil det bli arbeidet med ulike ordninger for rabatter og timesregler, sier Terje Rognlien.

Timesregler er ordninger der det er billigere å passere flere bomstasjoner innenfor et visst tidsrom.

– For politikerne tenker jeg at det til syvende og sist handler om hva som er en rettferdig pris; hva som er en maksimal belastning det er rimelig at en bilist skal påta seg for å kjøre bil i byen, sier Rognlien.

116 kroner

Uten andre rabatter enn brikkerabatten må en bilist som kjører gjennom tre bomringer ut med 116 kroner, ifølge NRKs beregninger.

– Sånn blir det ikke, forsikrer medlem av styringsgruppa for Oslopakke 3 og fylkesordfører i Akershus, Anette Solli.

– Det må være mekanismer som gjør det billigere for dem som må kjøre gjennom flere bomsnitt. Vi har akseptert prinsippet om flere bomsnitt for å dele byrdene på flere, ikke for at noen skal få en helt ekstrem belastning, sier Solli.

Pressekonferanse Oslopakke 3

MER RETTFERDIG: Høyre gikk med på flere bomsnitt for å unngå at noen betaler for hele moroa, mens andre slipper, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (t.h). Her sammen med Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og veidirektør Terje Moe Gustavsen da Oslopakke 3-avtalen ble presentert i juni i fjor.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Positiv til Ring 2-bomring

Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) sitter også i styringsgruppa for Oslopakke 3.

Hun sier at hun har et pragmatisk forhold til fordeling av takster mellom de ulike snittene og er åpen for å vurdere flere modeller.

– Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo.

– De foreløpige beregningene viser at en bomring langs Ring 2 vil ha en svært positiv effekt i områder hvor det bor mange og er flere skoler, og hvor det er gode alternativer til privatbilen, sier hun.