Oslo dårligst på «boosterdoser»

Oslo er dårligst i klassen på oppfriskningsdoser, skriver NTB.

I Oslo har bare nærmere 14,7 prosent av de fullvaksinerte fått en oppfriskningsdose med koronavaksine. I resten av landet er andelen mellom 18 og 23 prosent, ifølge tall fra Folkehelseinsituttet.

Men tallene ser på andelen av fullvaksinerte som har fått oppfriskningsdose. Foreløpig er disse bare gitt til personer over 65 år. Siden Oslo har lavere andel eldre enn de andre fylkene påvirker dette tallene.

Oslo holder fremdeles på med personer over 65 år, med unntak av noen bydeler hvor de vaksinerer ned mot 55 år. Det er uklart når de over 45 vil få tilbudet.