Omstridte barnehager blir solgt

Protestene preller av på byrådet i Oslo. Alle de ti barnehagene de har vurdert å selge, blir solgt. Kritiske foreldre kaller høringen et spill for galleriet.

Ti kommunale barnehager i Oslo skal selges.

576 kommunale barnehageplasser i Oslo kommer på private hender.

Trine Mørk Fossen

Foreldre-representant Trine Mørk Fossen kaller høringen et spill for galleriet.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

De ti barnehagene omfatter 576 barnehageplasser og ligger i bydelene Alna, Vestre Aker og Søndre Nordstrand.

  • Bydel Venstre Aker: Holmen, Midstuen og Rønningen barnehager.
  • Bydel Søndre Nordstrand: Asperud, Hauketo og Vestskrenten barnehager.
  • Bydel Alna: Fagerholt, Lindebergstua, Smedbakken og Sørhellinga barnehager.

For en måned siden ble det kjent hvilke ti kommunale barnehager byrådet ønsket å selge til private. Forslaget ble sendt ut på høring før byrådet skulle treffe sin endelige beslutning.

Massive protester

I høringen har det kommet massive protester både fra foreldreutvalg, enkeltforeldre og ansatte.

Frykten går blant annet på at ansatte vil flykte fra barnehagene på grunn av dårligere lønns- og arbeidsvilkår, og at dette vil ødelegge fagmiljøene og stabiliteten for barna.

Anniken Hauglie (Høyre)

Det fremkommer etter byrådens vurdering imidlertid ikke momenter i høringsuttalelsene som gir grunnlag for å si at salgsprosessen bør stanses, skriver Anniken Hauglie (H) i innstillingen.

Foto: Rune Jensen / NRK

Nå er det klart at alle de ti barnehagene likevel blir solgt.

– Ikke grunnlag for å stanse salg

I sin innstilling til byrådet skriver byråd for kunnskap og utdanning, Anniken Hauglie (H), følgende:

– Byråden merker seg engasjementet og bekymringene rundt gjennomføring av salgsprosessen. Det fremkommer etter byrådens vurdering imidlertid ikke momenter i høringsuttalelsene som gir grunnlag for å si at salgsprosessen bør stanses, skriver Hauglie.

– Jeg synes det vitner om at de ikke har satt seg inn i hva saken gjelder. De har en idé de har tenkt å utøve uten å ta seg bryet med å få faguttalelser og et godt innblikk i hvordan det vil påvirke barn og ansatte, sier Trine Mørk Fossen. Hun er en av mange foreldre som har gått til kamp mot privatiseringen.

– Høring er spill for galleriet

Mørk Fossen er representant i foreldreutvalget i Sørhellinga barnehage, og svært kritisk til hvordan byrådet har behandlet deres høringsuttalelse.

– Høringsprosessen er kun et spill for galleriet for å si «vi har gjort det, vi har hørt foreldrene og vi ser dere», men vi føler oss på ingen måte sett eller ivaretatt. Det ble poengtert at berørte barnehager skulle få resurser og støtte underveis i prosessen, og det har ikke skjedd på noen som helst måte, sier Mørk Fossen.

– Hva synes du om informasjonen som er gitt?

Ingunn Nilsen

– Vi har en tøff dag her, sier tillitsvalgt i Sørhellinga barnehage, Ingunn Nilsen.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Det kan hende den ligger skjult der ute. De sendte ut varsel om høringen, men vi har ikke fått informasjon. Det er noe vi har tilegnet oss på egen hånd.

– En tøff dag

Byrådet treffer sin formelle beslutning førstkommende tirsdag.

Barnehagene legges ut i markedet for salg i juni, og private eiere skal etter planen overta i løpet av perioden november 2014 til januar 2015.

– Det er veldig trist. Det er en tøff dag her, sier tillitsvalgt i Fagforbundet ved Sørhellinga barnehage, Ingunn Nilsen.

– Det har vært en tøff prosess. Foreldrene har stått på veldig og leverte høringsuttalelsen til ordfører Fabian Stang på rådhuset under vår felles protest onsdag. Dagen etter kommer dette, så vi føler at de ikke har hørt på oss i det hele tatt, sier Nilsen til NRK.

– Hva frykter de ansatte ved privatisering?

– Vi er redd for å miste rettigheter som pensjonsordningen. Vi har ansatte som har jobbet her i 40 år. Nå må de ut å søke seg ny jobb for å beholde AFP-ordningen og gå av med den. Det er mange som kommer til å se seg om etter ny jobb nå, avslutter Nilsen i Fagforbundet.

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage i bydel Alna er en av de ti som blir solgt.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK