Oljesøl truer korallgyting

Korallene i Ytre Hvaler Nasjonalpark gyter bare én gang årlig. Det er i disse dager.

Video 5151dd17-023d-41a3-b5d3-b58f4c0e5763.jpg

Ytre Hvaler Nasjonalpark er landets første nasjonalpark under vann. Nå trues korallene av oljen som har lekket fra «Godafoss»

– Koraller er ikke noe man vanligvis forbinder med Norge, men her finnes det i massevis.

Heidemarie Nordahl er en av de få som har dykket på korallrevene i nasjonalparken. Hun ønsker at også andre skal ha samme muligheten.

– Vi ønsker jo helst bare at korallene skal få være i fred.

Les også:

Gyter årlig

– For kaldtvannskorallene skjedde torsdagens havari og oljeutslipp på det verst tenkelige tidspunktet. Disse korallene gyter nå, noe de gjør bare én gang i året.

Det skriver Direktoratet for naturforvaltning.

Ifølge direktoratet finnes det rundt 30 rev i nasjonalparken, de fleste i områdene Tisler og Fjellknausene.

– I gyteperioden er larvene spesielt sårbare for påvirkninger og årets avkom kan gå tapt.

Ytre Hvaler nasjonalpark

Dødmannshånd (Alcyonium digitatum) er en av mange arter som florerer i nasjonalparken.

Foto: Heidemarie Nordahl

– Som i Rødehavet

Runar Helgesen er leder for Fredrikstad sportsdykkere, og har over 3000 dykk på nakken. Han forteller av revene i området er imponerende.

– Revene er minst like fine som dem man finner i Rødehavet. Det er andre farger og andre arter, men de er et flott skue.

I området hvor Godafoss gikk ned, ligger korallene over 80 meter under overflaten. Helgesen håper derfor at det ikke har gått fort hardt ut over korallene.

– Vinden har tatt med seg mesteparten av oljen vekk fra området rundt «Godafoss», så vi har vært maksimalt heldige med det.

Les også:

– Revene er forplantningsstasjoner

Hvis korallrevene skades, er Helgesen redd for at også resten av livet i nasjonalparken blir skadet.

– Korallrev er viktige for alle dyrene som lever i området. For smådyr er de forplantningsstasjoner hvor de kan gjemme seg. Større dyr kommer dit for å få seg noe å spise.

Ifølge den erfarne dykkeren er korallene allerede i en hardt utsatt situasjon.

– Det har blitt trålet mye i området, og mange av korallene er blitt knust av det.

Direktoratet for naturforvaltning er også redde for at en skade på korallrevet skal ødelegge for både fisk, planet og mennesker.

– Hvis korallrevene blir borte fra havbunnen er det lite trolig at de kommer tilbake. De vokser sakte, og det gjør dem sårbare. Faren er stor for at også andre arter som lever i korallrevene forsvinner. Det kan igjen føre til dårligere produksjon av fisk og dermed menneskeføde.