Økonomi avgjør om russen vaksinerer seg

Flere russ vaksinerer seg mot smittsom hjernehinnebetennelse i rikere bydeler i Oslo, enn i de fattigere.

Russekort med info om vaksine

INGEN GROVE VITSER: Russepresident Leo Stranger-Johannessen ved Kuben videregående skole deler ut russekort til medelevene sine, men ikke av typen med grove vitser. Disse har et helt annet budskap: Ta vaksinen mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Langt flere russ vaksinerer seg mot smittsom hjernehinnebetennelse i bydeler der innbyggerne har høyt inntekstnivå i Oslo, enn i bydeler med mindre ressurssterk befolkning. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Leo Stranger-Johannessen

Leo Stranger-Johannessen håper flere vaksinerer seg.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Samtidig rapporterer helsesøstre at flere elever klager på at egenandelen på 400 kroner er for høy.

Det virker kanskje ikke som en stor sum for mange, men det er nok til at noen elever velger å ikke prioritere vaksinering.

– Det er flere som sier de ikke har råd. Det er veldig synd at de skal være mer utsatt, sier russepresident Leo Stranger-Johannessen ved Kuben videregående skole.

Vaksine nedprioriteres

Han deler ut russekort til medelevene sine, men ikke av typen med grove vitser. Disse har et helt annet budskap: Ta vaksinen mot smittsom hjernehinnebetennelse.

– Hvis du først blir smittet, så er det ganske stor sjanse for å dø, sier Stranger-Johannessen.

Særlig utsatt

Russen er spesielt utsatt for smittsom hjernehinnebetennelse, som spres ved dråpesmitte. Én av ti smittede dør av sykdommen. Den kan utvikle seg i rekordfart og det kan være vanskelig å kjenne igjen symptomene hvis man for eksempel er fyllesyk.

I fjor døde en 19-åring av sykdommen i Nittedal. En avgangselev i Drammen ble også smittet. Dette gjorde at Buskerud fylkeskommune i år spanderer vaksine på russen. Det samme gjør Tromsø kommune.

Smittevernoverlege i Oslo, Tore Steen, forteller at den største andelen vaksinerte finnes i bydelene der innbyggerne har høyest inntekt.

Smittevernoverlege i Oslo Tore Steen

Smittevernoverlege i Oslo Tore Steen.

Foto: Else Karine Archer / NRK

I bydel Norstrand vaksinerte over 300 ungdom seg i fjor. I Vestre og Nordre Aker var tallene også høye, over 250 ungdom tok vaksinen. Ungdommene i bydel Gamle Oslo og bydel Bjerke var ikke like flinke. Kun rundt 50 ungdom vaksinerte seg i hver av disse bydelene.

Selv om det varierer hvor mange som er russ i bydelene, mener Steen oversikten viser en tendens.

– Ideelt sett skulle vi ønske at vaksinen var gratis, men elevene får vaksinen til kostpris, sier overlegen.

Sponset av skolen

På Nannestad videregående skole i Akershus tok de grep for å få flere elever inn til helsesøster. Skolen sponser vaksineringen slik at egenandelen er på 200 kroner.

Sindre Fougner

Sindre Fougner vil vaksinere seg.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Russen fortalte oss at de synes vaksinen var dyr. Nå er det mange flere som tar vaksinen, forteller rektor Per Bjarne Elle.

Tilbake på Kuben har Sindre Fougner bestemt seg for å vaksineres.

– Fordi jeg ikke vil bli smittet, det er jo stor risiko for det, sier Fougner.

Han betaler villig egenandelen.

– Heller det enn å dø.

Hjernehinnebetennelse i Oslo

Figuren viser antall vaksinerte 19-åringer per bydel i fjor. Tallene for i år er ikke klare enda.