Nye Plaza i fare etter byråds-nei

Å bygge på Oslo Plaza fra 36 til 39 etasjer er greit, men 17 etasjer rett ved siden av er ugreit fordi det skygger for Vaterlandsparken, mener byrådet. Nå kan hele utvidelsen bli skrinlagt.

Oslo Plaza med sidebygg

NORGES HØYESTE: Med tre ekstra etasjer vil Oslo Plaza ta tilbake lederposisjonen som Norges høyeste bygning. Men strid om nybygget til høyre for selve høyhuset gjør at det kanskje ikke blir noen utbygging i det hele tatt.

Foto: White arkitekter

I ti år har eierne av Oslo Plaza, eller Radisson Blu Plaza Hotell, syslet med planene som igjen vil gjøre landemerket til også Norges høyeste bygning.

Nest høyest i dag

Det 117 meter høye hotellet ble i 2010 forbigått av Nexanstårnet, et 120 meter høyt fabrikktårn i Halden.

Men det er ikke de tre ekstra etasjene på selve høyhuset som gjør at byrådet vender tommelen ned for hotelleier Wenaasgruppens planer.

– Eksisterende høyhus for Oslo Plaza går allerede langt utover gitte høyder i kommuneplanen og høyhusutredningen, og påbygget på tre etasjer er i den sammenheng lite konfliktfylt, skriver byrådet i sin anbefaling til Oslo bystyre.

Underforstått er det nærmeste Oslo kommer en skyskraper allerede så høyt at tre etasjer fra eller til har lite å si.

Vaterlandsparken

Problemet er ifølge byrådet et nytt "mini-Plaza" på 17 etasjer eller 57 meter mot Vaterlandsparken og Akerselva.

Sidebygg Oslo Plaza

HALVT PLAZA: Hovedproblemet med sidebygget på 17 etasjer er at det vil skygge for Vaterlandsparken, ifølge byrådet.

Foto: White arkitekter

– Byrådet mener at sidebygget er for høyt, skriver miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG). Det er hun som legger saken fram for bystyret fordi byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) er inhabil.

– Høydene vil kunne gi økte ulemper med hensyn til skygge i deler av parken, noe som kan gjøre den mindre attraktiv. Noe redusert vindkomfort langs elveløpet er også en ulempe.

Byrådet er også imot den delen av planen som innebærer et overbygg over deler av Sonja Henies plass med kontorer og ny frokostrestaurant.

Bør bli større

Byrådet mener likevel at Wenaasgruppens planer har gode sider.

– Styrking av Vaterlandsparken som byrom og oppgradering og tilrettelegging for publikumsrettet aktivitet er en positiv konsekvens av planforslaget, skriver Berg.

Byrådet viser også til at plan- og bygningsetaten prinsipielt anbefaler et større hotell på det som er Norges største kollektivknutepunkt.

Derfor har plan- og bygningsetaten laget sitt eget forslag der 39 etasjer i høyhuset er greit, men der antall etasjer i sidebygget er redusert fra 17 til ni.

Det vil ifølge etaten kunne øke antall rom med 216, fra 673 til totalt 889. Det er dette forslaget byrådet nå anbefaler.

Da blir det ingenting

Hotelleier Wenaasgruppens planer vil imidlertid øke antall rom til 1021. I et møte med byrådet i fjor høst gjorde de det klart at med den nedskaleringen Oslo kommune nå legger opp til, blir det ikke noen utbygging i det hele tatt.

– Plan- og bygningsetatens alternativ er ikke gjennomførbart og vil derfor ikke bli realisert, heter det i presentasjonen fra møtet.

Hotellinvestor Lars Wenaas sier det blir for få rom i dette alternativet.

– Med så store grunnkostnader gjør det at prosjektet ikke går sammen økonomisk, forklarer Wenaas.

Bystyret har siste ord.