Hopp til innhold

Nye Oslo-sykehus vedtatt

Styret i Helse Sør-Øst har gjort det endelige vedtaket om å legge ned Ullevål og bygge to nye sykehus.

NRK har i dag fortalt at nytt Rikshospital på Gaustad og nytt Aker sykehus på Sinsen kan koste over 50 milliarder kroner.

Ansattrepresentantene fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet stemte imot. De mener det er for mange uavklarte forhold og for høy risiko i prosjektet.

Også en av eiernes representanter, Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen, påpekte at den økonomiske risikoen i prosjektet er undervurdert.

De tillitsvalgte peker blant annet på at planene om å spare penger på driften for å finansiere investeringene er urealistiske, og at dette vil ramme pasientene.

– Det er fullstendig uforsvarlig å gå videre med disse planene, sa Legeforeningens Christian Grimsgaard i styremøtet.

Ifølge administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, fins det ikke alternativer som er billigere og like bra.

– Dette er eneste løsning som ivaretar behovet for kapasitet og for å erstatte gamle bygg, sa Rootwelt.

Før spaden kan stikkes i jorda må regjeringen formelt vedta tomtereguleringen. I april valgte regjeringen å overkjøre Oslo kommune og bygge sykehusene gjennom såkalt statlig regulering.