Ny ishall-avtale

Comet og Halden kommune nærmere enighet om hvordan Halden ishall kan brukes.

Halden ishall

NÆRMERE EN AVTALE. 11 dager til håndball, og inntil fem dager til annet enn isaktivitet ligger i den nye avtalen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune og ishockeyklubben Comet har over noen tid forhandlet om bruk, betaling og ansvar i den kommunalt eide Halden ishall.

Den første avtalen som ble forhandlet frem, skrev til sist ikke kommunen under på da den var ferdig, og den siste avtalen som forelå i oktober i år, nektet Comet å undertegne.

I går var Comet og kommunen i nytt møte, og partene nærmer seg enighet.

Les også:

Comet

ISHALL SOM HÅNDBALLARENA. I og med at Halden kommune ligger på ROBEK-listen er kommunen under kontroll av fylkesmannen når det gjelder blant annet pengebruk. En flerbrukshall, som idretten lenge har ønsket seg, er derfor ikke innen rekkevidde i nær fremtid om kommunen skal bygge den.

Foto: MMS-Foto/Trond Johnsen / NRK

30 eller 11 dager?

Det er et faktum at de to håndballklubbene i Halden, som begge spiller i 1. divisjon, ikke har noe reellt hallalternativ for 2014, dersom de skulle rykke opp i øverste divisjon.

Halden kommune har heller ikke penger til å bygge noen ny hall.

Verken herrelaget Halden Topphåndball eller damelaget til Håndballklubben Halden har per i dag tilfredsstillende kamparenaer.

Begge lag trekker mye folk til kampene sine på anlegg, som kan beskrives som "gymsaler", og vil med eventuelt opprykk få problemer med å få spilt sine kamper i eliteserien i Halden.

Med en tribunekapasitet i Halden ishall på rundt 2.200 mennesker, vil klubbene kunne øke oppslutningen og omsetning, og aller viktigst; tilfredsstille Norges Håndballforbunds krav.

Comet er villige til å hjelpe håndballklubbene, slik at de får spille i ishallen, og det har vært antydet at det kan bli håndballspill i ishallen i 11 helger av de totalt 32 helgene Comet er på is.

I et intervju i Halden Arbeiderblad den 23. oktober i år sa imidlertid Håvard Tafjord, enhetsleder i teknisk forvaltning i Halden kommune, at kommunen så for seg at inntil 30 dager kan benyttes til annet enn isaktiviteter.

Dette forslaget skapte betydelig uro i ishockeymiljøet i Halden, og ble avviste tvert av Comet.

Les også:

Ny avtale på bordet

Denne uka møttes ishockeyklubben og kommunen for å gå løs på tredje samarbeidsavtale om bruk av ishallen.

Etter det NRK erfarer er partene nå mye nærmere den avtalen man opprinnelig diskuterte om at håndballklubbene skulle bruke 11 dager i ishallen.

Det er snakk om at Comet skal avgi 11 dager til håndballspill, dersom det blir opprykk for Halden Topphåndball og/ eller Håndballklubben Halden.

I tillegg kan det bli snakk om fem ekstra dager, som skal godkjennes av begge parter.

Comet forutsetter at styrene i både bredde og elite får avtalen til gjennomlesning, og dersom klubbens avdelinger godtar avtalen vil den bli undertegnet.

Forhandler med flere

Halden kommune forhandler med også Grense Arena as(GA) om bruk av ishallen.

Det private aksjeselskapet har overfor kommunen foreslått at Halden kommune som eier av hallen står for vaktmestertjeneste, vedlikehold og nødvendige bygningsmessige oppgraderinger av hallen.

GA ønsker å ta seg av den markedsmessige utnyttelsen av lokalitetene.

Fra isen ble lagt i august i år har Comet forholdt seg til den første av avtalene, som kommunen ikke underskrev.

Nå har ishockeyklubben ansvar for vaktmestertjenestene etter klokka 16.00 på hverdager og i helgene, og har selv kontroll på salg av reklame og sponsing.

- Registrer uenighet

- Comet er kjent med at det foreligger ønsker om å drive andre aktiviteter i hallen enn ishockey og håndball, da dette har vært oppe i våre samtaler, sier kommunalsjef i teknisk og kultur Ulf Ellingsen til NRK.

Han har registrert at ishockeyklubben er uenige i at hallen skal benyttes til slike aktiviteter, og sier det er et forhold som kommunen fortsatt er i samtaler med Comet om.

- Vi har en målsetning om å komme til enighet med klubben om en begrensning på andre aktiviteter i hallen, som er akseptabel for både kommunen, ishockey- og håndballklubbene, sier han.

Klubbene har ikke bedt om konsertarena

Forslaget om håndballspill i ishallen tar utgangspunkt i at det legges på et mobilt banedekke, som også kan tas av innenfor relativt få timer, slik andre haller praktiserer.

På forespørsel om hvordan de 30 dagene i is-perioden kom opp som tema, og om det er håndballklubbene som har ønsket seg konserter i ishallen svarer Ellingsen

- Isolert sett er de som håndballklubb ikke avhengig av at det arrangeres konserter i ishallen.

Dette er mer et spørsmål om finansiering av kostnader en investering i gulv vil føre med seg, samt at det kan være et inntektspotensiale for både klubbene, Halden kommune og for evt aktører som ønsker å bidra for å få dette til, sier han.

Det er ikke Halden kommune som skal gjøre innkjøp av mobilt banedekke. Et slikt dekke er i dokumenter til formannskapets møte den 26. september i år oppgitt skal kjøpes av Grense Arena as.

Hvorfor er det viktig for Halden kommune at hallen kan brukes til «andre aktiviteter» enn håndball og ishockey mens isen ligger, målt opp mot de problemene Comet mener det vil påføre klubben?

- For Halden kommune dreier denne eventuelle åpningen seg om å legge til rette for at det skal være økonomisk forsvarlig å kjøpe inn et gulv.

Gulvet vil selvfølgelig benyttes i perioden det ikke er is. Disse dagene til annen aktivitet enn ishockey / håndball i sesong må selvfølgelig avklares med bruker, for eksempel romjul eller andre dager det er mindre isaktivitet i hallen, sier Ellingsen.

Les mer om Ishall og GrenseArena as i dokumentene til formannskapets møte den 26. september i år (fra side 85 og nedover) her

Må følge reglene

Halden kommune har ingen avtale med aksjeselskapet Grense Arena om fremtidig drift av hallen.

Partene har forhandlet, men Ulf Ellingsen sier at selv om Grense Arena tidligere har uttrykt vilje til å bidra slik at et mobilt banedekke kan realiseres, vil det for Halden kommune være slik, at man må forholde seg til de lover og retningslinjer som gjelder for offentlige anskaffelser til den kommunale ishallen.

Selve ishallen er ei heller gokjent for annet enn is-aktivitet, og det er ikke sikkert at den blir godkjent for annet.

- Hallen er per i dag ikke godkjent for andre typer virksomhet, og det forutsettes at slik godkjenning blir gitt før man eventuelt kan igangsette andre typer arrangementer i hallen, sier han.

Hvilke kostnader er det Halden kommune kan bli påført av at en ekstern aktør gir bort/ eller låner ut dette banedekket?

- At en eventuellekstern aktør låner bort dette dekket skal ikke påføre Halden kommune ekstra kostnader, men kan være en inntektskilde for idrettsklubbene som kan tjene penger på å legge gulvet, sier han til NRK.

Vil det for eksempel løpe på kostnader med lagring av banedekket, som kommunen må betale?

- Lagring av dekket må vi finne en løsning på. Dette avhenger av hvilke krav som stilles til lagring, blant annet temperatur og antall kvadratmeter.

I hvilken grad dette vil påføre kommunen kostnader er selvfølgelig noe som vil være en del av en totalvurdering om dette skulle bli aktuelt, sier Ulf Ellingsen.