Hopp til innhold

«Gjemt» under storfylket Viken har det blitt færre uføre i Østfold

Østfold lå i mange år stabilt på uføretoppen i Norge. Men ny NRK-beregning viser at fylket som snart skal gjenoppstå har hatt en overraskende trend de siste årene.

Gabriela Hansen har yogakurs i regi av Aktiv på dagtid i Østfold.

Yoga med instruktør Gabriela Hansen har vært en av mulighetene i «Aktiv på dagtid», et lavterskeltilbud for alle østfoldinger som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. For noen hundrelapper i året har man tilgang til alt fra yoga og svømming til spinning og line dance.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Flere fryktet at problemene til Østfold ville bli skjult når det gikk inn i Viken i 2020.

Akershus trakk nemlig snittet ned slik at uføreprosenten i det nye storfylket bare var rett over 10 prosent – mot Østfolds over 15 prosent. Samtidig fantes det ikke lenger statistikk på hvordan det gikk med Østfold.

Men beregninger NRK har gjort, viser at det i det stille har skjedd en overraskende endring:

Mens antall uføre i Buskerud og Akershus har klatret jevnt oppover, flater Østfold ut og går til og med litt ned.

Den samme trenden viser seg også hvis vi ser på prosent av befolkningen:

– Gode nyheter

På Stortinget blir den nye trenden i Østfolds uførestatistikk tatt imot med åpne armer.

– Det høres bra ut. Vi har hatt mange uføre lenge. Hvis dette er i ferd med å snu så er det gode nyheter, sier Freddy André Øvstegård (SV), østfolding og leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

SVs stortingskandidat i 2021, Freddy André Øvstegård.

SVs Freddy André Øvstegård kaller uføretrenden i Østfold for gode nyheter.

Foto: Javad M.Parsa / NRK

Også Nav ser lyst på utviklingen.

– Det er gledelig å se at antall uføre i Østfold har falt de to siste årene, sier avdelingsdirektør Lise Westly i Nav Øst-Viken.

Hun peker på to mulige forklaringer:

  • Stor etterspørsel etter arbeidskraft
  • Mindre arbeidsinnvandring

Westly forklarer at utfordringene i Østfold har vært et misforhold mellom hva arbeidsgiverne etterspør og hva østfoldingene kan.

Vi har derfor flere arbeidsmarkedstiltak i gang der vi kvalifiserer innbyggere til stillinger som er ledige, sier hun.

Nav-direktøren trekker spesielt fram programmer som skal få flere menn og minoritetsspråklige inn som helsefagarbeidere.

Pressebilde av avdelingsdirektør Lise Westly i Nav Øst-Viken.

Nav-direktør Lise Westly tror flere jobber og færre arbeidsinnvandrere kan forklare noe av endringen i Østfold.

Foto: Kim A. Dalskau

Sosialhjelp øker i alle fylkene

Samtidig som stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård er glad for nedgangen, frykter han også at det skyldes at flere har endt opp på utsiden av uføreordningen.

– Det kan være mennesker som har endt på sosialhjelp fordi man strammer inn på regelverket for å få uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, sier han.

Tall fra SSB viser at det har vært en økning i antall sosialhjelpsmottakere i alle de tre kommende fylkene de siste tre årene.

Opp og ned innad i fylket

Selv om tallene fra Østfold peker i riktig retning, er det store forskjeller innad i det kommende fylket.

I flere av de store byene i ytre del av fylket er det omtrent 2 prosent færre uføre enn før Viken ble opprettet.

Mens i storkommunen Indre Østfold er det en økning på rett over 2 prosent.

– Det er hyggelig for Østfold som helhet at tallene går ned, og forhåpentligvis er dette en positiv trend som vil bre om seg. Men hvorfor det slår annerledes ut for Indre Østfold har jeg ikke noe godt svar på, sier fungerende ordfører Kathrine Hestø Hansen (Ap).

Varaordfører Kathrine Hestø Hansen (Ap) i Indre Østfold kommune.

Varaordfører Kathrine Hestø Hansen i Indre Østfold kommune.

Foto: Annika Byrde/NTB

Hun peker på at noe av det viktigste de jobber med i det lange løp er å få flere til å starte på og fullføre videregående skole. I tillegg samarbeider kommunen med Nav for å nå de som står lengst fra arbeidslivet og hjelpe dem inn i jobb.

Nytt fylke, nye muligheter

Fra nyttår 2024 er Østfold igjen et eget fylke og vil igjen synes på statistikken i Norge. Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård ser fram til at det skal bli lettere å følge med på hvordan østfoldingene har det.

– Skal man gjøre noe positivt for Østfold er det en fordel at det finnes på kartet, sier han.