Hopp til innhold

Skoler sliter med KI. Nå varsler regjeringen at de vil ta grep

To av tre kommuner i landet er misfornøyd med informasjonen de har fått om bruk av KI i skolen. – Vi må ta et større ansvar, sier kunnskapsministeren.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, Ap.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sier det kan bli aktuelt at nasjonale myndigheter tar et større ansvar for KI i grunnskolen.

Foto: Mats Rønning / NRK

Flere elever i landet er nå i full sving med å snakke med samtaleroboter på skolen. Det er verktøy som baserer seg på kunstig intelligens (KI) og som er tilpasset ulike fag.

Men ikke alle elever får det samme tilbudet. Det er fordi det er opp til hver enkelt kommune å vurdere hvilke KI-løsninger de skal tilby sine elever.

Slik burde det ikke være, mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

– Vi ser at det er store problemer knyttet til det, fordi det er ulike ressurssituasjoner i kommunene.

– Vi er ikke sikre på at det fremmer læring, og at informasjonssikkerheten er god nok, sier Nordtun.

Les også Kun noen elever får bruke KI i grunnskolen

Elever sitter i klasserommet og blir vist hvordan de kan bruke kunstig intelligens på skolen.

Mangler kompetanse

Halvparten av kommunene i landet har svart på en NRK-undersøkelse om KI i grunnskolen.

Over 80 prosent av disse sier de ikke har innført en KI-løsning som elevene kan bruke på skolen.

Det skyldes blant annet mangel på ressurser, kompetanse og informasjon fra myndighetene.

To av tre av de som har svart på undersøkelsen sier de er misfornøyd med hvordan statlige myndigheter har informert og rådgitt kommunene om bruk av KI-løsninger.

Jon Erik Liebermann rådgiver i Indre Østfold kommune. Er også foreleser ved Høgskolen i Østfold.

Rådgiver i Indre Østfold kommune Jon Erik Liebermann er bekymret for de elevene som ikke får bruke KI.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

– Det har vært opp til hver enkelt kommune å finne en løsning, sier rådgiver i Indre Østfold kommune Jon Erik Liebermann.

Han foreleser også i kunstig intelligens ved Høgskolen i Østfold. Han er bekymret for elevene som ikke får mulighet til å bruke KI på skolen.

– De vil havne bakpå. De vil ikke være forberedt på arbeidslivet på samme måte som de elevene som har fått jobbe med KI, sier Liebermann.

Langt flere av de største kommunene tilbyr KI-verktøy til elevene enn de små kommunene i landet.

Stortingsrepresentant for Høyre Margret Hagerup mener resultatene fra undersøkelsen viser at regjeringen ikke har vært raske nok på ballen.

Margret Hagerup

Margret Hagerup (H) etterlyser bedre retningslinjer for bruk av KI i grunnskolen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hun mener regjeringen burde komme med råd om hvilke KI-verktøy kommunene kan tilby sine elever.

– Det finnes mange gode eksempler rundt om i landet, som myndighetene kan se nærmere på. Myndighetene kan komme med klare råd om hva som er gode modeller, og hva en fraråder å bruke, sier Hagerup.

Mer statlig ansvar

Kunnskapsminister Nordtun sier det viktigste er at KI-tjenestene er av høy kvalitet og at de fremmer elevenes læring.

Vi må ikke hoppe på lette løsninger som å kjøre ut KI helt ukritisk i norske skoler. Jeg opplever hele tiden at Høyre er opptatt av å være først ute med ting, men denne regjeringen er opptatt av å være best mulig på vegne av ungene, sier Nordtun.

Kari Nessa Nordtun

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) mener kommunene ikke må forhaste seg med å ta i bruk KI i skolen.

Foto: William Jobling / NRK

Nå vil regjeringen ta et større statlig ansvar for bruk av den nye teknologien.

– Vi ser trusselen det er mot elevenes læring, personvern og informasjonssikkerhet. Det gjør at vi må ta et større statlig ansvar knytta til hvordan skolene skal bruke KI i undervisningen, sier Nordtun.

I slutten av februar kom Utdanningsdirektoratet (Udir) med råd om kunstig intelligens i skolen. De har også publisert en kompetansepakke.

Ifølge kunnskapsministeren vil Udir levere en oppdatert og utvidet veileder i løpet av juni.