Hopp til innhold

Mindreårige soner med voksne i fengsel: – I strid med barnekonvensjonen

Barn plasseres sammen med voksne i Eidsberg fengsel. Sivilombudet mener dagens praksis må opphøre umiddelbart.

Innsatte ved Eidsberg fengsel.

Barneombudet forventer at Sivilombudets funn følges opp.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Det er i strid med barnekonvensjonen, og det er i strid med det Norge har sagt om hvordan vi vil behandle barn som må i fengsel, sier sivilombud Hanne Harlem til NRK.

FNs barnekonvensjon slår fast at fengsling av barn bare skal benyttes som en siste utvei. Hvis barn fengsles, skal de holdes adskilt fra voksne.

Det er ikke tilfelle i Eidsberg fengsel i Indre Østfold, som har tre soningsplasser for mindreårige.

– Da vi var der, så var det to mindreårige som satt i fengselet. De var til dels sammen med voksne innsatte alene, uten at det var noen av de ansatte betjentene til stede, sier Harlem.

ungdomskriminalitet-fengsel

Eidsberg fengsel har i dag tre soningsplasser for mindreårige.

Foto: Nadir Alam / NRK

Sivilombudet mener dagens praksis må stanses umiddelbart.

– Oppfølgingen av mindreårige i fengselet var svært mangelfull og utgjør en risiko for brudd på den europeiske menneskerettighets­konvensjonen, skriver ombudet i sin rapport.

Sivilombudet anbefaler også at Justis- og beredskapsdepartementet iverksetter tiltak som sikrer at mindreårige ikke plasseres i fengsel for voksne.

NRK har vært i kontakt med departementet. De har foreløpig ikke hatt mulighet til å kommentere saken.

Les også Må stengje halve fengselet kvar dag

Eidsberg fengsel

Mangelfull oppfølging

– Intervjuer med ansatte i fengselet bekreftet at mindreårige i flere tilfeller var utrygge og flere ansatte mente at mindreårige ikke burde være i dette fengslet, står det i rapporten.

Eidsberg fengsel har også hatt store bemanningsproblemer med ungdoms­teamet som skal følge opp de mindreårige.

– Det skal være fem–seks stykker, men nå har det i en lengre periode vært ett menneske, sier Harlem.

Bemmaningsproblemene har også ført til mangelfull oppfølging for de mindreårige som sonet i fengslet.

– Det er Justisdepartementet som må ordne opp i dette. Eidsberg må forsøke å gjøre så godt de kan innenfor de rammene de har. Men med situasjonen hos dem, er det ikke lett å ivareta barn på en tilstrekkelig god måte.

Sivilombud Hanne Harlem

Sivilombud Hanne Harlem.

Foto: Kaspara Stoltze / NRK

Les også Barn settes i voksenfengsler: – Vi har en justisminister som ikke forstår alvoret

Eidsberg fengsel

Barneombudet kritisk

– Det er et tydelig krav etter barne­konvensjonen at barn ikke skal sitte i fengsel sammen med voksne. Det denne rapporten peker på, og arbeidet Sivilombudet har gjort, viser at det likevel skjer, sier Ivar Stokkereit.

Han er fagsjef hos Barneombudet, og omtaler Sivilombudets funn som alvorlige.

Fagsjef Ivar Stokkereit hos Barneombodet

Fagsjef hos Barneombudet Ivar Stokkereit forventer at Justisdepartementet følger opp Sivilombudets funn.

Foto: Barneombudet

– Vi forventer at departementet følger opp dette. De må se på om det er for lav terskel for å fengsle barn, om man gjør gode nok barnestøttevurderinger i domstolene i disse sakene, og om domstolene har god nok informasjon om hvilket tilbud kriminalomsorgen har tilgjengelig.

Les også Antall fengslede barn øker: Vest politidistrikt vil holde 16-åring fengslet på fjerde måneden

Bjørgvin fengsel, ungdomsenhet

– Urovekkende

I fjor og så langt i år har mindreårige vært plassert i 13 ulike høysikkerhetsfengsler for voksne, viser Sivilombudets undersøkelser.

Fengslene i Agder, Bergen, Bredtveit, Froland, Hamar, Hustad, Larvik, Mandal, Sem, Skien, Stavanger, Trondheim og Ullersmo har alle hatt mindreårige innsatte.

– Selv om flere av oppholdene har vært korte og kan være knyttet til rettsmøter, ser vi også eksempler på at barn har tilbrakt flere uker, og også måneder, i fengsel med voksne. Dette er urovekkende, sier Harlem i en pressemelding.

De siste ti årene har det i gjennomsnitt vært nyinsettelser av 27 mindreårige i norske fengsler hvert år. Fra januar til april i 2024 er tilsvarende tall 20.

Les også Får kritikk i ny rapport: – Situasjonen i Halden fengsel er alvorlig

Halden fengsel

Kriminalomsorgsdirektoratet skriver i en e-post til NRK at de nå skal gå grundig gjennom rapporten før de gir sin tilbakemelding til Sivilombudet.

– Vi har derfor ikke noen ytterligere kommentarer per nå.