Norske byer er langt unna målene om luftkvalitet

Ved årsskiftet kom det nye nasjonale mål for luftkvalitet, men det skal bli hardt å nå dem hvis luftforurensingen fortsetter som nå.

Steinerbarnehagen Solstreif i Drammen

BEKYMRET: I Steinerbarnehagen Solstreif i Drammen har de blitt kontaktet av flere foreldre som bekymrer seg over luftkvaliteten i byen.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

I disse dager er luftforurensingen på et helseskadelig nivå i flere byer. Den verste lufta finner vi i Oslo, Drammen, Fredrikstad, Bærum og Kristiansand.

Nå har det kommet nye nasjonale mål om luftkvalitet, og mange av de største byene ligger et godt stykke unna dem, opplyser Miljødirektoratet.

– Før hadde vi nasjonale mål for luftkvalitet, nå har de blitt årsmiddelverdier. Det fordi man har anerkjent at det er luftkvaliteten over tid som betyr mest med tanke på at flere blir syke. Det har nok vært mye fokus på at de enkelte røde dagene er problemet, sier seksjonsleder Siri Sorteberg i Miljødirektoratet til NRK.

Det nasjonale målet som regjeringen har satt, er 20 mikrogram svevestøv per kubikkmeter luft, men mellom 2010 og 2015 har de største byene jevnt over ligget opptil 25 prosent over målsettingen.

Luftkvalitet Miljødirektoratet

OVER MÅLET: Grafen viser konsentrasjonen av svevestøv i mikrogram per kubikkmeter luft. Tallene beskriver også den nåværende situasjonen, opplyser Miljødirektoratet.

Foto: Miljødirektoratet

Mye svevestøv

Det blir nå vanskeligere å nå de nye målene, fastslår Sorteberg.

Siri Sorteberg

Seksjonsleder Siri Sorteberg i Miljødirektoratet.

Foto: Per Onsheim / NRK

– Vi vet at i ganske mange byer ligger svevestøv over det nivået som er forsvarlig ut ifra et helsebasert ståsted. De nye målene er fastsatt ut ifra at det skal være trygg, god luftkvalitet for alle, at du kan være der et helt liv uten å få luftveislidelser som følge av at lufta er for dårlig, sier hun.

Ingen straff

Svevestøv er den luftforurensingen som rammer flest her i landet, og det er også der man ligger lengst unna å nå de nye nasjonale målene. Men det ingen som blir straffet hvis de ikke klarer å nå målene, sier Sorteberg.

Stig Kjellin Johansen

UHØRT: Stig Kjellin Johansen håper ikke lufta blir så dårlig at barna i barnehagen må holde seg lenge.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Det er et mål for at myndigheter og kommuner skal strekke seg så langt som mulig for å gjøre tiltak for å få nivået ned.

Foreldre bekymret

I Steinerbarnehagen Solstreif i Drammen leker barna i tilsynelatende frisk luft. Men det er slike kalde og klare dager som er de verste når det kommer til luftforurensing. Det må avdelingsleder Stig Kjellin Johansen stadig forholde seg til.

– Jeg har tenkt over det før, og det har kommet spørsmål fra foreldre som er bekymra for luftkvaliteten her nede i byen, sier han.

Men å holde seg inne er ikke et alternativ, understreker Johansen.

– Nei, da tror jeg det må bli helt andre forhold. Barna er glad i og vant til å være ute. Det ville vært veldig synd om de måtte holde seg inne på grunn av luftkvalitet. Det ville vært helt uhørt.

Steinerbarnehagen Solstreif i Drammen

DÅRLIG LUFTKVALITET: Den tilsynelatende friske lufta er kanskje ikke så frisk likevel. Det er de kalde, klare dagene som er de verste når det kommer til luftforurensning.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK