NHO vil at kommuner i Akershus skal slås sammen med tvang

Prosessen rundt kommunereformen i Akershus har styrket NHO enda mer i troen på at kommuner må slås sammen med tvang. For selv om det ligger an til svært få sammenslåinger i fylket, uttrykker 11 av 22 kommuner et ønske om å bli større.

Nina Solli

TVANGSSAMMENSLÅING: – NHO ønsker seg aller helst én kommune på Øvre Romerike, én på Nedre, én i Follo og én bestående av Asker og Bærum, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

Foto: Victoria Wilden / NRK

Det viser tall fra Fylkesmannens gjennomgang av prosessen i kommunene.

– I den kommunereformprosessen som har blitt gjennomført så oppfatter fylkesmannen at halvparten av partene i prosessen har signalisert behovet for større kommuner, sier prosjektdirektør hos Fylkesmannen, Anne-Marie Vikla.

Anne-Marie Vikla

Prosjektdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Anne-Marie Vikla.

Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen konstaterer at fire kommuner har vedtatt sammenslåing: Asker, Aurskog-Høland, Ski og Oppegård.

Motvillige naboer

Fem kommuner ønsker sammenslåing, men får ikke med seg naboen eller naboene.

Dette gjelder ifølge Fylkesmannen Bærum, Frogn, Skedsmo, Sørum og Ullensaker.

I tillegg til disse ni, oppfatter Fylkesmannen at Hurdal og Fet i sin prosess har vært opptatt av å skape større regionkommuner.

Men motvillige naboer og motstrebende innbyggere i folkeavstemninger gjør at det blir med fromme ønsker mange steder.

– Det synes vi er veldig trist, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

Det eneste som er noenlunde sikkert er at Asker slår seg sammen med Buskerud-kommunene Røyken og Hurum, og at Rømskog i Østfold innlemmes i Aurskog-Høland.

Håper i det minste på Follo

Hva som skjer i Follo er høyst uklart. Ja-kommunene Oppegård og Ski vil helst ha med seg flere, men de andre vil ikke.

Ås er trolig den kommunen i Akershus der faren for å bli tvangssammenslått med andre kommuner er størst.

– Jeg håper at fylkesmannen er offensiv, fordi vi har et stort behov for en ny struktur slik at vi får løst fremtidens oppgaver, sier Solli, som håper at fylkesmannen vil foreslå en tvangssammenslåing.

NHO ønsker seg aller helst én kommune på Øvre Romerike, én på Nedre, én i Follo og én bestående av Asker og Bærum.

– Det viser seg at det har vært vanskelig å få politikerne til å tenke stort, ta ledertrøya og se på nye muligheter og utfordringer. Vi håper hvert fall at Follo klarer å samle seg, fordi Follo havner helt på bunnen når det kommer til å være attraktiv for næringslivet. Det er det ingen grunn til, når de har universitetet NMBU liggende der og er så tett på hovedstaden, sier Solli.

– Kan se annerledes ut

Fylkesmannen skal presentere det nye kommunekartet over Akershus 28. september.

– Fylkesmannens vurdering vil være å heve blikket, og se på hva som er best for regionen og fylket når vi gir vår anbefaling. Fylkesmannen har vært tydelig på at vår tilnærming kan se annerledes ut enn kommunestyrevedtakene ser ut i dag.

Kommunesammenslåing i Follo

FEM BLE TIL TO: Disse fem kommunene inngikk intensjonsavtale om ny stor Follo-kommune, med etter at innbyggerne i Frogn (turkis), Ås (rødt) og Enebakk (mørkeblått) sa nei, står bare Oppegård (gult) og Ski (grønt) igjen med ja.