Ås kan bli tvangssammenslått

Ås er trolig den kommunen i Akershus der faren for å bli tvangssammenslått med andre kommuner er størst. Ordførerne i regionen er spente på hva slags Follo-kart Fylkesmannen vil tegne.

Tandbergløkka

HER GÅR GRENSA: Kommunegrensa mellom Ås og Ski går midt i boligfeltet Tandbergløkka.

Foto: Bjørnar Brechan

Tuva Moflag

VIL HA MED ÅS: Ski-ordfører Tuva Moflag (Ap).

Foto: Ski kommune

– Ski og Oppegård er et minimum, men for å hente ut de store gevinstene i kommunereformen, så bør flere kommuner med, sier Ski-ordfører Tuva Moflag (Ap).

– Særlig Ski og Ås har uhensiktsmessige grenser. Det gjør at investeringer i infrastruktur og skolebygg, for eksempel, ikke blir så effektive som de kunne vært hvis vi var én kommune, sier hun.

I Ski sa 55 prosent ja til en større Follo-kommune i folkeavstemningen 12. juni.

Ski vil delta i etableringen av en større kommune i Follo. Forutsetningen er at det er kommuner vi har grense til eller får grense til gjennom andre deltakende kommuner. Den nye kommunen bør omfatte flest mulig av de sju kommunene i Follo.

Ski kommunestyre 20. juni
Thomas Sjøvold

VIL HA MED ÅS: Oppegård-ordfører Thomas Sjøvold (H).

Foto: Oppegård kommune

– At Fylkesmannen peker på Oppegård og Ski ser jeg på som en selvfølge, sier Oppegård-ordfører Thomas Sjøvold (H).

– Og så er det vel nødvendig å diskutere en grensejustering eller forholdet til Ås i og med at de to tettstedene Ski og Ås vokser i hverandre, sier han.

I Oppegård har det ikke vært folkeavstemning, men i en tidlig innbyggerundersøkelse var 46 prosent mot, 33 prosent for og 21 prosent usikre. Kommunestyret sa likevel klart ja til storkommune.

Oppegård deltar i etableringen av en større kommune i Follo. Forutsetningen er at det er kommuner Oppegård har grense til eller får grense til gjennom deltakende kommuner.

Oppegård kommunestyre 20. juni

I Follo inngikk fem av sju kommuner en intensjonsavtale om å slå seg sammen; Oppegård, Ski, Ås, Frogn og Enebakk. Kommunestyrene i Ås, Frogn og Enebakk sa til slutt nei etter at innbyggerne hadde avvist storkommunen i folkeavstemninger.

Kommunestyret konkluderer ... med at Ås kommune skal bestå.

Ås kommunestyre 20. juni
Ola Nordal

VIL IKKE MED: Ås-ordfører Ola Nordal (Ap).

Foto: IVAR OLA OPHEIM

– Befolkningen i Ås har gitt et tydelig signal om at vi ønsker å beholde Ås kommune alene, men jeg er veldig spent på hva Fylkesmannen gjør når hun skal tegne sitt kart, sier Ås-ordfører Ola Nordal (Ap).

67 prosent nei

67 prosent sa nei til sammenslåing, men Ola Nordal legger ikke skjul på at han kjenner presset for å innlemme Ås i en større kommune.

– Fylkesmannen har varslet at hun vil gjøre sin selvstendige vurdering og vært tydelig på at hun ønsker å se på sammenslåingsmuligheter. Så det er en mulighet for det, sier Ås-ordføreren.

Tvangssammenslåing?

Fylkesmannen har nå presentert sin faktaoppsummering av kommunereformprosessen i Akershus.

– Ski og Oppegård har svart ja på Stortingets spørsmål om de bør være en del av en større kommune for å møte framtidens utfordringer, konstaterer prosjektdirektør for kommunereformen hos Fylkesmannen, Anne-Marie Vikla.

Om dette betyr at Fylkesmannen anbefaler Ski og Oppegård, innlemmer andre kommuner mot deres vilje eller ikke endrer Follo-kartet i det hele tatt, vil Vikla ennå ikke svare på.

Kommunesammenslåing i Follo

FEM BLE TIL TO: Disse fem kommunene inngikk intensjonsavtale om ny stor Follo-kommune, med etter at innbyggerne i Frogn (turkis), Ås (rødt) og Enebakk (mørkeblått) sa nei, står bare Oppegård (gult) og Ski (grønt) igjen med ja.

– Vi vil heve blikket og se hva som er best for regionen og fylket. Fylkesmannen, Valgerd Svarstad Haugland, har vært tydelig på at vår tilråding vil kunne se annerledes ut enn kommunestyrevedtakene.

Betyr det tvangssammenslåing?

– Vi har ingenting med tvang å gjøre. Vi er ikke et politisk organ. Det er Stortinget som vil vurdere politikken i dette, sier Anne-Marie Vikla.