Torturoffer nektet sykepenger av arbeidsgiver

Arbeidsgiveren nektet å godta fastlegens sykmelding, og fikk støtte av NAV. Dermed måtte pleieassistenten på et privat sykehjem i Oslo gå uten sykepenger i ett år. Den 28 år gamle mannen har levd på dyre kredittlån, mens eksperter krangler om hvor syk han var.

Sykepenger 1

28-åringen er bitter over at krangel mellom leger, arbeidsgiver og NAV, tvang han å forsørge familien på kredittkort.

– Min arbeidsgiver har knust meg. De har ikke trodd på meg og min fastlege, sier en 28 år gammel mann til NRK.

Jan Olav Sørdal

Fastlege Jan Olav Sørdal er rystet.

Foto: Nadir Alam/NRK

Mannen fikk politisk asyl i Norge etter å ha rømt fra krig og tortur. 28-åringen har en sjelden kronisk sykdom kalt fistler: Åpne hull i underlivet, som det renner væske ut av.

Grunnet dette ble han i desember 2013 først 100 prosent sykmeldt på legevakten. Sykmeldingen ble forlenget av fastlege Jan Olav Sørdal.

– Det er krevende hvis man har en jobb med å bære og stelle andre mennesker, samtidig som det renner væske fra underlivet, sier Sørdal.

– Trengte opplysninger fra spesialist

Arbeidsgiveren, Norlandia Care, bestrider sykmeldingen og fikk etter hvert støtte av NAV. Dette stiller fastlegen seg uforstående til.

Kari Bansal

Enhetsleder NAV Bjerke, Kari Bansal.

Foto: Thomas Marthinsen/NRK

– Denne saken, og dokumentasjonen fra legen, er vurdert av rådgivende overlege i NAV flere ganger. Konklusjonen var at det ikke var tilstrekkelig dokumentert, derfor måtte vi innhente flere opplysninger fra spesialist, sier enhetsleder i NAV Bjerke, Kari Bansal.

– Så dere stoler ikke på fastlegen og Oslo legevakt?

– Vi stoler på den dokumentasjonen vi får og når den dokumentasjon ikke tilsier at det er medisinsk uforsvarlig å vende tilbake til arbeidet med tilrettelegging, så kan ikke vi basere oss på mangelfull informasjon.

Fastlegen har aldri tidligere opplevd ikke å bli trodd av NAV og arbeidsgiver.

– Fastlegen er jo den som kjenner pasienten best. Så jeg vil si at arbeidsgiveren må tro på oss. Vi er jo i første linje, og pasientens nærmeste behandler, sier Sørdal.

Mener arbeidsgiveren er kynisk

Fastlegen får støtte av 28-åringens advokat, advokatfullmektig Steinar Steenvaag.

Steinar Stenvaag

Advokatfullmektig Steinar Stenvaag.

Foto: Nadir Alam

– Arbeidsgiver oppførsel er uventet kynisk. En arbeidsgiver har i henhold til tariffavtalen plikt til å forskuttere penger til den ansatte. I detet tilfellet har arbeidsgiver helt bevisst unnlatt å utbetale penger og gått til NAV og sagt at de er uenige i sykmeldingen. Slikt hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv, sier han.

Norlandia Care skriver i en epost til NRK at de har «hatt grunn til å betvile at arbeidstakeren er arbeidsufør i den grad lege har erklært». De framholder også at arbeidsgiver har rett til å bestride sykemeldinger.

Mens ekspertene krangler har 28-åringen måttet forsørge kone og tre små barn med kostbare kredittlån. Saken er nå klaget inn til NAVs tredje øverste organ.