Nå blir det enklere å avsløre journalsnoking

Helse Sør-Øst gir 2,9 millioner nordmenn digital tilgang til journalen sin. De håper at det skal skremme vekk «helse-snokerne».

Lege peker på dataskjerm

Fra 2019 får ytterligere 2,9 millioner nordmenn digital tilgang til egen pasientjournal. Illustrasjonsbilde.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hvert år dukker det opp saker der helsepersonell har vært inne i journaler til pasienter de ikke har ansvar for. Det er nemlig forbudt.

I fjor ga Statens helsetilsyn elleve advarsler for journalsnoking. Så langt i år har de gitt sju.

– Pasientene skal stole på at det kun er ansatte med tjenestebehov som går inn i journalene, sier Jon-Espen Sjøstrøm, prosjektleder for Digital samhandling ved Sykehuset Østfold.

Jon-Espen Sjøstrøm

Jon-Espen Sjøstrøm, prosjektleder for Digital samhandling ved Sykehuset Østfold, håper systemet skal skape et bedre tillitsforhold mellom pasient og sykehus.

Foto: Heidi Gomnæs

Han er med på å gi 2,9 millioner nordmenn som tilhører Helse Sør-Øst tilgang til en digital pasientjournal. Ved å logge seg inn på helsenorge.no med BankID, får de muligheten til å enkelt sjekke om uvedkommende har vært inne i systemet og lest sine journaler.

– Vi håper at tjenesten kan bidra til en større trygghet om hvilke ansatte som har lest journalen din, sier Sjøstrøm.

– Virker preventivt

Pasientjournaler inneholder dokumenter fra alle sykehus man har vært behandlet ved. Helse Nord var først ute med å digitalisere disse i 2015, mens pasienter i Helse Vest fikk muligheten i 2016. Fra 2019 er det altså de som bor i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder sin tur.

Sjøstrøm tror at når pasientene får enkel tilgang til å se hvem som har vært inne i journalen, vil det virke preventivt for potensielle snokere.

– Da vil ansatte ved sykehusene ta seg i akt, sier han.

Hjelper de som vil klage

Det er ikke alle pasienter som vet at de har rett til å se hvem som har hentet ut informasjon. Til nå har det vært en omstendelig prosedyre der du får informasjonen på papir eller på en CD.

Marianne Eek, Pasient- og brukerombudet i Østfold

Pasientombud i Østfold, Marianne Eek, får stadig inn saker der helsepersonell har snoket i journaler.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Likevel opplever Marianne Eek, pasientombud i Østfold, hvert år å få en håndfull saker på bordet fra pasienter som mistenker at ansatte har snoket i journaler.

– Det oppleves veldig ubehagelig at noen har vært inne og lest svært personlige opplysninger, sier hun.

– Hva kan man gjøre hvis man oppdager at uvedkommende har vært inne og lest?

– Da må man klage på det. Vi er behjelpelige med å klage vedkommende inn til Fylkesmannen, sier Eek.