Nå avgjøres presteboligens skjebne

Den gamle presteboligen i Sarpsborg er verneverdig, men den er ikke fredet. I morgen kan byens politikere bestemme at huset skal rives, i strid med ønskene til fylkeskonservatoren og Fortidsminneforeningen.

Presteboligen i Sarpsborg

Den verneverdige presteboligen på Fritznerbakken i Sarpsborg kan bli vedtatt revet i morgen.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Når utvalg for landbruk og teknikk møtes i morgen ettermiddag, står spørsmålet om riving av bygget på sakskartet. Innstillingen fra rådmann Unni Skaar er klar: Bygget kan rives.

Bruk og kast?

Men Fortidsminneforeningen gir ikke opp kampen om å redde den gamle sveitservillaen:

– Det er det mest solide huset her på Fritznerbakken, og det skal vi altså rive? Det er meningsløst, spør du meg. Det er bruk og kast, sier Ole Henrik Thoresen i Østfold Fortidsminneforening.

Slett ikke i dårlig stand

Den gamle presteboligen i Sarpsborg er vernet, men to ganger har politikerne vedtatt at den kan rives. Begrunnelsen er at tilstandsrapporter viser at den er i dårlig stand. Men arkitekt Andreas Ebeltoft hos fylkeskonservatoren mener den ikke er rivningsklar:

– Nei, det føler jeg ikke er riktig idet hele tatt. Dette er en bygning som er i god stand antikvarisk. Vi har hatt mange tilfeller av bygg som har vært mye verre, sier Ebeltoft. – Man ser jo også at til og med tilbygget er intakt, sånn som det var den gangen.

Morten Hanisch / Andreas Ebeltoft

Fylkeskonservator Morten Hanisch og arkitekt Andreas Ebeltoft synes ikke presteboligen er rivingsklar.

Foto: Anne Ognedal / NRK

At bygget er solid og bør bevares er fylkeskonservatoren og Fortidsminneforeningen er enige om. De vil ikke ha noen ny toetasjes bygning med 12 leiligheter på tomten. Men fylkeskonservatoren kan ikke gripe inn, siden bygget ikke er fredet eller har nasjonal verneverdi.

– Vi appellerer til kommunen selv at de tenker seg om en gang til og tar vare på det, sier fylkeskonservator Morten Hanisch.

Begynner å bli betenkt

Sarpsborg kommune har selv pekt ut både området Fritznerbakken og presteboligen som lokalt verneverdig.

Liv Tveter

Liv Tveter i Sarpsborg Senterparti begynner å bli betenkt.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Jeg har begynt å bli litt betenkt etter innspill som har kommet i den siste tiden, sier Liv Tveter. Senterpartirepresentanten er nestleder i utvalget som skal avgjøre byggets skjebne i utvalg for landbruk og teknikk i morgen.

Tveter vil vurdere å foreslå at fylkeskonservatoren eller andre uavhengige lager en ny vurdering av huset på nytt.

– Vi har ikke så mye igjen i Sarpsborg, så vi ønsker jo å bevare det vi har av verneverdige bygninger, sier Tveter.

Mange innspill

Leder av utvalget for landbruk og teknikk er Tor Egil Brusevold (A). Han har sagt ja til riving i to omganger:

Tor Egil Brusevold

Tor Egil Brusevold er leder for utvalget for landbruk og teknikk.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

– Per nå står jeg for det samme som før, men i løpet av dagen i dag har det kommet inn en del mailer og en del tekstmeldinger. Jeg kommer akkurat hjem fra reise, så jeg har ikke fått tid til å gå gjennom det ennå. Jeg skal gå grundig gjennom det i løpet av kvelden. Så skal vi ha en grundig behandling i morgen, sier Brusevold.

Brusevold forteller om politikernes dilemma: Huset har ligget ute på markedet en stund, uten at noen har vært interessert i å kjøpe det for å restaurere det.

– Jeg har i alle fall ikke fått noen signaler om det. Så er det da en utbygger som har gjort avtale med grunneier og eier, og som ønsker å utvikle området videre, sier Brusevold.

Han lover en korrekt saksbehandling og en demokratisk prosess. Brusevold mener det er vanskelig for politikerne når det er verneverdige ting som skal på banen.

– Vi må forholde oss til de rapportene fagfolkene legger på bordet og behandle saken deretter, sier han.

Firmaet som har søkt om å bygge på tomten ønsker ikke å uttale seg til NRK i saken.