Mindre papirarbeid = bedre service

Flere ukers ventetid er fjernet for pasienter som venter på utskrivingspapirer ved Sykehuset Østfold.

Sykehus
Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Stor forbedring

Pasientenes talskvinne er veldig godt fornøyd med den nye ordningen som er prøvd ved fire avdelinger på sykehuset.

- Tidligere kunne det ta flere uker før en epikrise ble sendt fastlegen din og du som pasient var faktisk ganske uvitende om hva som foregikk, sier Mona Larsen leder i brukerrådet ved Sykehuset Østfold.

En epikrise er en rapport som sendes til pasientens fastlege med en oppsummering av undersøkelser og behandling under sykehusoppholdet.

Eget ansvar

- I dag har pasienten ansvar for egen helse, pasienten har innsynsrett og eierrett til journal og da skulle det bare mange at ikke dette papiret ble med pasienten hjem, sier Mona Larsen.

Forsøksordningen med å gi pasientene utskrivningspapirer med seg i hånda startet ved fire avdelinger på sykehuset i fjor og ordningen skal utvides i løpet av året.

Bedre verktøy

Kjappere rutiner for registrering og bedre dataverktøy er noe av det som gjør det mulig å sende epikrisen med pasienten.

De som står for behandlingen synes også det er en klar forbedring når utskrivningspapirene er klare når pasienten skrives ut.

- Pasienten får bedre oversikt over hva som har skjedd under tiden på sykehus og ikke minst over hva som skal skje etter at pasienten har kommet ut av sykehuset, sier Jan Henrik Lund, fagdirektør ved Sykehuset Østfold.