Maten kan være borte når trekkfuglene kommer tilbake

Ornitolog frykter at gjøken blir ko-ko av den milde vinteren.

Heipiplerkeforeldre synes det er tilfredsstillende å stikke hodet sitt inn i nebbet til gjøken for å

Ei heipiplerke stikker hodet sitt inn i nebbet til en gjøk. Gjøken er en av fugleartene som kan rammes av at maten allerede er borte.

Foto: Monica Modell

I fjor høst viste alle de store klimamodellene at det kom til å bli en varm og våt vinter. Det har fått konsekvenser for fuglelivet. I Østfold synger svarttrosten, mens storspoven og gravanden er observert i fjordene.

– Det er litt på en snurr nå, sier ornitolog Rune Aae ved Høgskolen i Østfold.

– Gravanden skal jo komme i mars, og skulle vært i Danmark eller Nederland nå. Når de store trekkfuglene kommer i januar, skjønner man at det er noe alvorlig galt, sier han.

Gravand

Gravanden skulle vanligvis ha vært i Danmark eller Nederland nå, men er allerede observert i Østfold.

Foto: Rune Aae

Sjokk for Afrika-trekkerne

Biologen er ikke bekymret for de lokale fuglene som begynner å hekke nå. Han mener de tilpasser seg temperaturene slik at eggene klekkes samtidig med at det finnes insektlarver i naturen. Dermed har de mat å gi til ungene.

Afrika-trekkerne kan derimot få seg en stor overraskelse når de vender nebbet hjemover i mai eller juni.

– Når de som trekker over Sahara er tilbake og skal legge egg, kan sommerfugllarvene og billelarvene allerede være borte, sier Aae.

En av artene som rammes av dette, er gjøken, som ornitologen frykter kan bli «ko-ko».

– Vi har sett at når den kommer tilbake, så trekker den lengre og lengre opp i fjellet for hvert år for å henge med insektlarvene, sier Aae.

Fiskeørn

Ornitolog Rune Aae følger nøye med på fuglelivet i Østfold. Han forteller at flere fuglearter som vanligvis trekker om vinteren har overvintret i Norge.

Foto: Rune Aae

Holder seg hjemme

Trekkfulgene kommer vanligvis i bølger utover våren. De som pleier å være tidligst ute, er vipa og sanglerka, og deretter kommer blant annet linerla og rødstrupa.

Men den milde vinteren har ført til at flere av disse ikke har dratt i det hele tatt i år.

I sosiale medier skriver flere brukere at de både har hørt fuglesang og observert fugler som er uvanlige i Norge på vinterstid.

Denne helga drar Norsk Ornitologisk Forening i gang sin årlige kampanje der folk over hele landet registrerer hvilke fugler som dukker opp på folks fuglebrett. Selv om mange arter ikke har trukket sørover i år, forventer de at folk vil finne færre fugler på brettene enn tidligere år.

Stær

Stæren har også blitt observert i Østfold, selv om den vanligvis er fraværende på denne tiden av året.

Foto: Rune Aae

Grunnen er at når det ikke er snø, vil fuglene finne mat i naturen uten å måtte ty til foringsplassene nær folks kjøkkenvindu.

– De fuglene som er her nå vil ha små problemer med å klare seg. Når landskapet fryser, blir mat mer utilgjengelig og de trenger mer energi, sier generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken.

Hagefugltellingen har pågått siden 2008, og sier en del om utviklingen over tid. Den milde vinteren kan komme til å påvirke fordelingen av fugler i tellingen. Særlig gjelder det artene der noen av fuglene trekker sørover, mens andre blir igjen.

– For arter som svarttrost og rødstrupe vil noen trekke, mens andre blir igjen. En større andel blir igjen når været er slik, sier Solbakken.