Ligger så lenge at grodde brudd må brekkes opp

Overlegene på ortopedisk avdeling ved sykehuset i Østfold slår alarm. De mener det er kritikkverdig at pasienter med bruddskader må vente i flere uker før de blir operert - ofte så lenge at bruddet må brekkes opp igjen.

Sykehuset Østfold Kalnes

Fylkesmannen har åpnet tilsynssak etter at leger varslet om lang ventetid på ortopedisk.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Overlegene har sendt bekymringsmelding til Fylkesmannen i Østfold, som har valgt å åpne tilsynssak. Legene skriver at det regelmessig er for mange pasienter i forhold til kapasitet. Dette fører til at operasjoner daglig må utsettes. Pasienter som trenger akuttbehandling står på utsettelsesliste dag etter dag.

Brudd kan gro i feil stilling

Jonas Bjørdal

Tillitsvalgt ved ortopedisk, Jonas Bjørdal, mener det er uforsvarlig at mange må vente i flere uker før de blir operert.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Tillitsvalgt ved ortopedisk avdeling, Jonas Bjørdal, sier overlegene følte det var helt nødvendig å varsle om forholdene.

– Vi mener vi kan stå inne for det. Vi snakker med disse pasientene hver dag og ser hvordan de har det, hvor ille det er for dem. Vi synes også det er ille å skulle behandle dem på denne måten, sier han.

Bjørdal sier det kan få store konsekvenser å vente.

– Det vil gi dårligere resultater hvis pasienter ligger i flere uker med et brudd som ikke blir operert. Bruddet vil gro, og det vil kunne gro i feil stilling. Da må vi brekke det opp igjen når vi skal gjøre inngrepene, og det gjør inngrepene vanskeligere. Man vil få dårligere resultater, mener han.

Les også:

Høysesong vinter og sommer

Overlegen sier at det ikke er bra for pasientene å ligge og vente på denne måten.

Antall pasienter ved ortopedisk

Skjemaet viser at kapasiteten er sprengt ved sykehuset, spesielt vinterstid.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Det er dårlig behandling å la pasienten ligge såpass lenge. De ligger og gruer seg til operasjon, de har sterke smerter på grunn av bruddet og de får gjentatte beskjeder om at de ikke kan opereres i dag heller, sier han.

På ortopedisk avdeling er det høysesong for bruddskader på vinteren når det er glatt, og om sommeren når folk er ekstra aktive.

– I de verste periodene har pasienter ligget i over to uker og ventet på å bli operert, sier han.

Mener det er forsvarlig

I brevet står det at legene gjentatte ganger har påpekt situasjonen muntlig overfor avdelingsledelsen.

Anne Margrethe Borgersen

Avdelingssjef ved ortopedisk, Anne Margrethe Borgersen,

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Avdelingssjef ved ortopedisk, Anne Margrethe Borgersen, svarer for ledelsen på sykehuset. Hun mener pasientbehandlingen er forsvarlig.

– Jeg mener den er forsvarlig, men langt fra optimal. Det er ikke dette vi ønsker å tilby pasientene våre som kommer inn med «øyeblikkelig hjelp»-skader som trenger operasjon, sier hun.

Jobber med tiltak

Dette var også et problem før de flyttet til det nye sykehuset, men tiltak som er gjort har ikke løst problemet.

– Vi jobber med nye tiltak, som både er iverksatt og som kommer i en beredskapsplan i hvordan man kan få satt i gang tiltak mye tidligere, slik at man slipper å komme opp i for stort etterslep, sier hun.