Legger håndball død i ishallen

Rådmannen i Halden ønsker å avslutte utredninger om håndballspill i Halden ishall.

Halden ishall

STORE INVESTERINGER. Rådmannen peker på at store investeringer må til, dersom Halden ishall skal brukes til annet enn is-aktiviteter.

Foto: Rainer Prang / NRK

I fjor dukket spørsmålet om håndballspill i Halden ishall opp, fordi byens to håndballag på henholdvis dame- og herresiden i 1. divisjon ligger godt an til opprykk i eliteserien etter sesongen, som avsluttes våren 2014.

Håndballklubbene har dårlige hallfasiliteter, og ishallen ble foreslått som et mulig alternativ.

Et viktig spørsmål har vært om bygningsmassen ville tåle å bli varmet opp til håndballspill og kjølt ned til ishockey gjentatte ganger om vinteren.

For kort tid tilbake lå en rapport på bordet, som pekte på utfordringer knyttet til utlufting- og kondens på bordet.

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker er krystallklar på hvordan spørsmålet om håndballspill i ishallen for fremtiden skal håndteres.

- Utredning om bruksendring av Halden ishall til håndballbruk avsluttes, skriver rådmannen i sin innstilling til formannskapet kommende torsdag.

Les også:

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

ØNSKER Å AVSLUTTE UTREDNINGER. - Halden ishall anses av denne grunn som uegnet til håndballbruk, skriver rådmann Gudrun Haabeth Grindaker til politikerne.

Foto: Privat

Ishall for is-aktiviteter

Konklusjonen fra rådmannen er entydig i at Halden ishall har et varme- og ventilasjonsanlegg som er beregnet for ishallbruk.

- Med de krav som stilles til varme og friskluft under håndballbruk, vil anlegget ikke kunne innfri disse kravene uten store investeringer. Anlegget er gammelt og lever på overtid, skriver rådmannen til politikerne og fortsetter

- Alt annet enn en fullrestaurering og komplettering av ventilasjon- og avfukteranlegget, vil gi et usikkert resultat og trolig kostnader til «ingen nytte».

Rådmannen mener at man med "Kondens-rapporten" i handa kan slå fast at det er uriktig å bruke ytterligere kostnader til utredning for en bruksendring med krav som følge av endrede brann- og lysforhold.

- Halden ishall anses uegnet til håndballbruk i is-sesongen, heter det fra rådmannen i Halden.

Les også:

Ishockey

FÅR TILBAKE ISTID. Comet avga 17 dager i avtalen med Halden kommune. Nå vil rådmannen gi dette tilbake til ishockeyklubben.

Foto: Rainer Prang / NRK

Vil gjøre om Comet-avtale

Halden kommune og ishockeyklubben Comet forhandlet lenge om bruk, betaling og ansvar i den kommunalt eide Halden ishall.

Den første avtalen som ble forhandlet frem, skrev til sist ikke kommunen under på da den var ferdig, og den nest siste avtalen som forelå i oktober i fjor, nektet Comet å undertegne.

I begynnelsen av november i fjor var Comet og kommunen i nytt møte, og partene ble i etterkant enige.

Comet skulle ha alt ansvar for hallen, og har som en følge av avtalen ansatt egne vaktmestere og betaler kommunen 60.000 kroner per måned 12 måneder i året.

Da forhandlingene pågikk, ble det fra kommunens side lagt inn en passus om at det skulle kunne spilles håndball og drives andre ikke is-relaterte aktiviteter i hallen 17 dager per år.

Nå vil rådmannen gjøre om på avtalen i og med at "Kondens-rapporten" så ettertrykkelig slår fast at varme- og luftbehov ikke kan tilfredsstilles uten store investeringer.

- Halden ishall anses av denne grunn som uegnet til håndballbruk i is-sesongen.

All formulering vedrørende bruk av ishallen til håndballbruk, tas ut av avtalen som er opprettet mellom Ik Comet og Halden kommune, heter det fra Gudrun Haabeth Grindaker.