Kvinne smittet av kjøttetende bakterie

Kvinnen er innlagt på sykehus med vibrioinfeksjon etter å ha badet i Middagsbukta i Asker. Nå ber kommunen folk om å være forsiktige.

Middagsbukta

MIDDAGSBUKTA: Det var her, i sundet mellom Brønnøya og Langåra i Asker, at kvinnen ble smittet av bakterien.

Foto: NRK

Hun ble trolig smittet i slutten av juni, da det var varmt i vannet. Den kjøttetende bakterien lever i sjøen og formerer seg når temperaturen i vannet er over 20 grader over en periode.

– Den gir særlig infeksjoner hos folk som er eldre, har nedsatt immunforsvar eller leversykdom, sier kommuneoverlege i Asker, Meera Grepp til NRK.

Hun forklarer at det nå er for kaldt i vannet, men at de informerer for at folk skal være forberedt når det nå er meldt varmere vær fremover.

– Dekk til sår

Vibriobakterier kan gi både mage- og tarminfeksjon, hudinfeksjon, øregangsinfeksjon og sårinfeksjon, ifølge Folkehelseinstituttet. Det kan også føre alvorlig sykdom, men det er sjeldent, ifølge kommuneoverlegen.

Vibrio vulnificus

SYK: Er man spesielt utsatt kan en vibrioinfeksjon føre til blodforgiftning.

Foto: CDC/James Gathany (PHIL #7815), 2005

Er man utsatt og skal bade bør man ta noen forholdsregler for å redusere risikoen for å bli smittet.

Kommuneoverlege Meera Grepp har disse rådene:

  • Har du åpne sår bør de tildekkes med vanntett plaster.
  • Ta kortere bad og tørk deg godt etter bading.
  • Bruk badesko for å unngå å pådra deg sår om du er i utsatt-gruppen.
  • Har du pådratt deg sår bør du følge godt med og ta kontakt med lege eller legevakt om det er tegn til infeksjon.

Flere smittet i fjor

Også i fjor ble flere personer alvorlig syke etter å ha blitt smittet med bakterien i indre Oslofjord. I 2016 måtte en kvinne amputere foten etter å ha blitt syk.

Asker kommune understreker at vibriobakterier ikke har sammenheng med kloakkforurensing.