Krise for reaktoren i Halden

IFE i Halden går 30 millioner i minus i år. Ansatte kan bli sagt opp.

Institutt for energiteknikk, IFE Halden

TRENGER FLERE OPPDRAG. Det finnes i dag 420 kjernekraftverk i verden og 70 er under planlegging eller under bygging. IFE I Halden trenger oppdrag fra disse for å kunne overleve.

Foto: Rainer Prang / NRK

Haldenreaktoren, som er en forsøksreaktor som eies av Institutt for Energiteknikk, fikk sin byggestart i 1955, og reaktoren startet opp i 1958.

Anlegget ble finansiert av midler fra Staten, og har gjennom årene opparbeidet seg et sterkt fagmiljø med representanter fra flere kontinenter.

Haldenreaktoren, som er det største internasjonale forskningsprosjektet i Norge, har nå alvorlige økonomiske problemer.

Les også:

Atle Valseth, IFE Halden

MÅ SI OPP ANSATTE. Med 30 millioner i minus i år, mener direktør Snorre Valseth det er innlysende at flere av de 280 ansatte i Halden må sies opp.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Ansatte sies opp

IFE i Halden er inne i sin alvorligste krise noen gang. Driften går med stort underskudd og antall ansatte må kuttes.

– Det er to hovedårsaker til at vi nå sliter, sier Atle Valseth stedfortredende direktør både for Halden og Kjeller til Halden Arbeiderblad.

Han sier at ulykken ved atomkraftverket i Japan førte til at IFE mistet mange avtaler derfra.

Videre har finanskrisen gitt tilbakeslag for forsøksreaktoren i Halden.

– Vi kommer ikke utenom å redusere antall ansatte. Hvor mange det blir kan jeg ikke uttale meg om nå, sier Valseth.

I Halden har IFE totalt 280 ansatte.

Les også:

Haldenreaktor interiør

JOBBER MED BEDRING PÅ FLERE FRONTER. IFE skal øke markedsføringen, lage nytt prissystem og forbedre hvordan de gjennomfører de forskjellige forskningsprosjektene.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Ser lys i tunnelen

Snorre Valseth forteller til Halden Arbeiderblad at det nå jobbes på mange fronter, for å bedre situasjonen.

IFE skal øke markedsføringen, lage nytt prissystem og forbedre hvordan de gjennomfører de forskjellige forskningsprosjektene.

I år går IFE i minus med 30 millioner kroner.

Den årlige inntjeningen er på rundt 300 millioner kroner, hvorav 140 millioner kroner kommer som tilskudd fra de 20 landene knyttet til Haldenreaktoren.

– Vi skal nå i gang med et nytt treårsprosjekt. Prosjektleder Fridtjof Øwre og andre i ledelsen har besøkt alle 20 medlemsland i høst.

Vi forventer at alle land vil være med i tre nye år, og at landene bekrefter det på styremøtet i Haldenprosjektet denne uka, sier Valseth og nevner også at Emiratene er tatt opp som nytt medlem.

Både Kina og Nederland har vist stor interesse for å bli med, ifølge ham.

Les også:

Stygg skrape i lakken - redde for omdømme

Tidligere i år ble det kjent at både Utenriksdepartementet og miljøorganisasjonen Bellona hadde politianmeldt IFE for ulovlig samarbeid med fem land uten å søke om tillatelse.

IFE hadde startet et samarbeidsprosjekt med Brasil uten å søke om eksporttillatelse fra Utenriksdepartementet, og en gjennomgang viste ytterligere fire bilaterale avtaler med USA, Russland, Argentina og Frankrike som mangler den nødvendig eksporttillatelsen.

IFE har langt på vei innrømmet å ha brutt eksportkontrolloven, og den daværende regjeringen fryktet for at IFE kan ha bidratt til å spre atomforskning til selskaper i utlandet, blant annet til militære formål.

Neste år går konsesjonen for anlegget i Halden ut, og IFE er nå inne i en søknadsprosess for ti nye år.

Institutt for Energiteknikk i Halden er redde for eget omdømme og legger alle kort på bordet når PST nå kobles inn i atomskandalen. Utenriksdepartementet har anmeldt Haldenreaktoren til PST, da regjeringa frykter IFE kan ha spredd atomforskning til utenlandske selskaper - forskning som kan ha bidratt til å utvikle militær teknologi til blant annet brensel i atomubåter.

IFE frykter for omdømmet