Hopp til innhold

Ikke tiggefrie soner i Oslo

Det blir ikke tiggefrie soner i Oslo. Arbeiderpartiet blir nedstemt i bystyret onsdag kveld selv om det nå er slått fast at kommunen kan innføre forbudssoner.

Tigging utenfor Stortinget

En kvinne tigger utenfor Stortinget.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Eirik Lae Solberg (H)

Eirik Lae Solberg (H).

Foto: Oslo Høyre
Libe Rieber-Mohn

Libe Rieber-Mohn (Ap).

Foto: Espen Sturlason

Det var i bystyret for en måned siden at Arbeiderpartiet foreslo å innføre tiggeforbud innenfor Ring 2, på og ved kollektivtrafikken, utenfor kjøpesentre og ved privatboliger. Forbudet var ment å gjelde i hele sommerhalvåret.

Saken ble utsatt fordi flertallet først ville undersøke om Oslo kommune har lovhjemmel til å innføre så omfattende forbudssoner.

Nå slår både kommuneadvokaten og Justisdepartementet fast at de tiggefrie sonene kan innføres etter at Stortingets justiskomité har kommet med en presisering av lovteksten.

Kun Ap er for

Det gjør imidlertid ikke inntrykk på bystyreflertallet. Da finanskomitéen behandlet saken onsdag ettermiddag, fikk Arbeiderpartiets forbudssoner kun partiets egne stemmer.

– Det er fortsatt uklart om forbudssonene faktisk blir godkjent fordi en eventuell endring i Oslo kommunes politivedtekt må stadfestes av Politidirektoratet, sier leder for finanskomitéen, Eirik Lae Solberg (H).

– Dessuten er vi fortsatt skeptiske til lokale forbudssoner fordi de kun vil føre til at problemet flytter seg til andre steder, sier Lae Solberg.

- Høyre tok feil

Arbeiderpartiets gruppeleder Libe Rieber-Mohn er skuffet og overrasket.

– Sist saken var oppe var særlig Høyre skråsikre på at våre forslag lå utenfor lovhjemlene. Nå har vi fått ettertrykkelig slått fast at Høyre tok feil.

– I tillegg har vi fått bekreftet at de stedene vi pekte på er de samme som politiet anser som et problem, sier Rieber-Mohn.

Hun karakteriserer Arbeiderpartiets forslag som en mellomløsning mellom et totalforbud og det å ikke gjøre noenting.

– Høyre og Fremskrittspartiet ønsker et totalforbud mot tigging, men vet godt at det ikke har flertall i Stortinget. Derfor er det synd at de ikke er interessert i å ta i bruk de virkemidlene vi har til rådighet, sier Libe Rieber-Mohn.

– Konsekvensen er at vi går en ny sommer i møte uten noen tiltak mot tigging og de ordensmessige problemene tiggingen fører med seg.

Vil ha totalforbud

Eirik Lae Solberg og Høyre snur saken på hodet:

– Hvis Arbeiderpartiet er så opptatt av å begrense tiggingen, kan de jo bare støtte forslaget om et generelt tiggeforbud.

Han viser til at fellesforslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet om et totalforbud mot tigging skal behandles på Stortinget før sommeren.

– Et generelt forbud kan innføres umiddelbart i motsetning til Arbeiderpartiets forbudssoner. De må ut på høring før de kan stadfestes og ville uansett ikke gjort noen forskjell i sommer, sier Eirik Lae Solberg.

Arbeiderpartiets forbudssoner skal endelig behandles i bystyret onsdag kveld, men etter finanskomitéens behandling onsdag ettermiddag, er utfallet gitt.