Dette må du sjekke i dag!

Fire av ti har ikke røykvarslerne i orden.

I dag må du sjekke røykvarsleren

Lise-Lotte Torp Berglind ser stadig at folk ikke har røykvarslerne på stell. Det kan vi svært alvorlige konsekvenser.

Foto: Lotte Olsen / NRK

– Vi ser det hele tida; flate batterier, varslere som ikke virker, eller at de ikke har røykvarslere i det hele tatt!

Lise-Lotte Torp Berglind er branninspektør i Sarpsborg brannvesen. Hun er stadig på hjemmebesøk og anslår at fire av ti har feil eller mangler på livreddende brannvarsling.

– Det er veldig alvorlig, du kan dø av å ikke ha dette på stell, sier Berglind.

Hun begrunner det i statistikk som viser at i 50 prosent av alle dødsbranner, så var ikke brannvarslinga i orden.

Brannsesongen starter nå

Første desember er røykvarslerens dag, og branninspektøren mener folk bør bruke dagen på å sjekke røykvarslerne sine.

Og det er ikke tilfeldig at det er akkurat nå de ber om at dette gjøres.

– Vi går nå inn i høysesongen for branner. Vi tenner mye lys og fyrer. Dette er et godt tidspunkt å sjekke varslerne på, sier branninspektør Lise-Lotte Torp Berglind.

Høysesong for boligbranner

Desember, advent og juletida er høysesong for innekos, stearinlys – og branner. Lise-Lotte Torp Berglind er branninspektør ber folk være føre var.

Foto: Lotte Olsen / NRK