Hopp til innhold

Høyre og De Grønne i bompengestrid

Høyre er for bompenger så lenge mest mulig går til vei, mener De Grønne. Bilistene må ha noe vei igjen for det de betaler, svarer Høyre.

E18 Vestkorridoren, Høvik samlevei

NY VEI PÅ TOPPEN: Slik tenker Statens vegvesen seg veisystemet på toppen av E18-tunnelen under Høvik. Den blå er bussveien, den grå bilveien, den oransje ekspressykkelveien og den gule gangveien.

Foto: Statens vegvesen

Ifølge MDG er det et paradoks at Høyre på den ene siden tar avstand fra de skyhøye takstene i bomringen som NRK fortalte om tirsdag, og på den andre siden sier ja til egne bommer i Asker og Bærum for å finansiere ny E18.

Lan Marie Nguyen Berg

KRITISERER HØYRE: Lan Marie Nguyen Berg (MDG) mener at Høyre er mer opptatt av vei enn kollektivtrafikk.

Foto: CF-Wesenberg

– Høyre ønsker ikke å ta inn penger for å finansiere viktige og samfunnsøkonomisk lønnsomme kollektivprosjekter som ny sentrumstunnel, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Men de er villige til å ta inn masse bompenger for å finansiere vei. Det stusser jeg over når vi er i 2016 og har store klima- og miljøutfordringer, sier hun.

Egne E18-bommer

Stridens kjerne er E18 Vestkorridoren. I 2012 ble det vedtatt et eget finansieringsopplegg for gigantprosjektet. Hensikten var å belaste bomringen og det ordinære bompengesystemet minst mulig.

I stedet for å ta penger fra bomringen skal det settes opp egne bommer på E18 når veien står ferdig.

Men ifølge MDG kan man ikke se de to bompengesystemene isolert fra hverandre. Hun tror E18-bommene vil gjøre det vanskeligere å få politisk aksept for høye takster i bomringen.

– Folk er opptatt av den samlede summen de må betale fra Asker til Oslo. Jo mer man tar inn for å finansiere E18, jo mindre kan man ta inn for å finansiere kollektivprosjektene som t-banetunnel, sier Lan Marie Nguyen Berg.

– Avgjørelsen er tatt

Anette Solli

EGNE BOMMER: Anette Solli (H) forsvarer egne E18-bommer, men tar avstand fra den skisserte prisøkningen i bomringen. Den første av tre E-18 bommer kommer tidligst opp i 2023/2024.

Foto: Olav Juven / NRK

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus avviser kritikken.

– Bomsnittene på E18 vil først komme opp når veien er bygget for å finansiere én og én parsell. Betalingen i hvert snitt vil være ganske lav i forhold til bompengeringen ellers.

– Og noe vei må bilistene få igjen for det de må betale. Denne avgjørelsen ble tatt for fire år siden, den er godkjent av Stortinget og lagt til grunn i Nasjonal Transportplan, sier Solli.

Hun tilbakeviser bestemt Bergs påstand om at Høyre ikke vil ta inn penger for å finansiere ny sentrumstunnel.

– Sentrumstunnelen er et helt essensielt prosjekt. Vi har til og med sagt at vi kan bruke av Akershus sin andel av bompengeinntektene (40%) til å få det til.

– Jeg er enig i at masse skal gå til kollektiv, men noe må også gå til helt nødvendige veiutbygginger.

Ultimatum

Anette Solli fastholder at det å få bygd ny E18 er et ultimatum fra Høyre i Oslopakke 3-forhandlingene. MDG gir ikke opp sin motstand.

– E18 er i dag altfor dyr. Den er kostnadsestimert til 40 milliarder kroner. Det er mer enn t-banetunnel, Fornebubanen og trikk på ring 2 til sammen, sier Lan Marie Nguyen Berg.