Høyesterett skal behandle Tranby-saken

Kvinnen som ble dømt for overlagt drap på ektemannen sin på Tranby i Lier, får saken behandlet i Høyesterett.

Utbrent bil i drapssaken i Tranby i Lier

Per Gunnar Asheim ble funnet død i en utbrent bil på Tranby i Lier for tre år siden.

Ankeutvalget har bestemt at Høyesterett skal vurdere om det er gjort saksbehandlingsfeil, eller om lagmannsretten brukte feil lovanvendelse, da de dømte kvinnen til 21 års fengsel for overlagt drap.

– Vi er svært glad for at Høyesterett er villig til å se på de prinsipale anførslene om mulige saksbehandlingsfeil og gal lovanvendelse, sier kvinnens forsvarer, Hilde Marie Ims.

Hilde Marie Ims og Anders Westeng

Kvinnens forsvarere Hilde Marie Ims og Anders Westeng i retten.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Både i tingretten og lagmannsretten var kvinnens forsvarere kritiske til at det ble lagt stor vekt på de sakkyndiges vurderinger. Advokat Anders Westeng mener at de psykiatrisk sakkyndige fratok 55-åringen all troverdighet.

– Vi har vært kritiske til bruken av de sakkyndige når det har vært snakk om tilregnelighet og påstand om forvaring, sier Ims.

Deler av anken avvist

Kvinnen anket også straffeutmålingen på 21 års fengsel, men den anken er avvist av ankeutvalget. Det var ventet, ifølge 55-åringens forsvarer.

– Det sier seg selv at når du domfelles for overlagt drap, blir straffen opp mot lovens maksimum. Det har overhodet ikke vært viktig for oss. Det som har vært viktig for oss er å få vurdert om det er gjort saksbehandlingsfeil og om lagmannsretten eventuelt har brukt feil lovanvendelse, sier Ims.

Hun har ennå ikke snakket med sin klient etter at ankeutvalgets avgjørelse ble kjent.

– Jeg vil tro at hun vil bli inderlig glad over at Høyesterett er villige til å se på spørsmålet om det kan foreligge en saksbehandlingsfeil som kan ha en betydning for dommens innhold.

Usikker aktor

Statsadvokat Trude Elisabeth Sparre var aktor i lagmannsretten. Hun sier til NRK at det er vanskelig å vite hva dette egentlig betyr.

Statsadvokat Trude Sparre

Statsadvokat Trude Sparre.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Jeg vet ikke hvilke deler av saksbehandlingen og lovanvendelsen som Høyesterett ønsker å få belyst, sier Sparre.

Statsadvokaten mener det er helt riktig at den drapsdømte kvinnen ikke får behandlet straffeutmålingen på nytt. Nå vil Sparre forberede seg på en ny runde i rettsvesenet.

– Jeg kommer til å skrive et brev til Høyesterett der jeg ber om et saksforberedende møte, slik at vi kan være bedre forberedt, sier hun.

Dersom kvinnen skulle få medhold i Høyesterett, blir deler av dommen opphevet og lagmannsretten må på ny behandle saken.