Høner med sommerjobb på sykehjem

To høner har i sommer fått jobb som miljøarbeidere på Haugvoll sykehjem i Sarpsborg. Målet er å hjelpe demente til en bedre hverdag.

Gjennom prosjektet "Dyrebar omsorg" skal man forsøke å finne ut om kontakt med dyr bedrer livskvaliteten for eldre med demens.

Sykepleier Dag Werner Larsen holder en høne i hendene

Sykepleier Dag Werner Larsen har sett en positiv effekt ved bruk av høner på Haugvoll sykehjem.

Foto: Kjell Olav Nordberg/NRK

Gjennom prosjektet «Dyrebar omsorg» skal man se om kontakt med dyr bedrer livskvaliteten for personer med langtkommet demens.

På Haugvoll sykehjem i Sarpsborg har de allerede hatt en hund på besøk to ganger i uken. Nå har også hønene Agda og Klara fått sommerjobb på sykehjemmet.

– Det gir en veldig positiv effekt, for det gir beboerne noe å gjøre. Dyrene krever stell, og det er en aktivitet som skjer hver dag. Dette er noe de blir opptatt av og interesserer seg for, sier sykepleier Dag Werner Larsen.

Artig med dyr

Agda og Klara kom i begynnelsen av mai og blir værende til over sommeren. Beboerne mater hønene med mai, koser med dem og henter egg.

Det er tydelig at de trives i hverandres nærvær.

– Hvis man er glad i dyr, så er det jo artig at vi kan ha noen dyr her, sier beboer ved sykehjemmet Karl Johansen.

Også Inger Malmstein synes det er stas med de fjærkledde sommervikarene.

– Jeg har vært vant med dyr hjemme siden jeg var en neve stor, så dette er helt naturlig for meg.

Latteren sitter løst

Forskningsprosjektet er en doktorgradsoppgave fra Universitetet i Ås. Til sammen 15 sykehjem i Østfold, Akershus og Vestfold er med i prosjektet «Dyrebar omsorg».

Forskerstipendiat Nina Jøranson står utenfor Universitetet i Ås

Forskerstipendiat Nina Jøranson tror demente får det bedre ved hjelp av dyr.

Foto: Kjell Olav Nordberg/NRK

– De som er med i gruppa får mer interaksjon og kommunikasjon, og blir tryggere på hverandre gjennom gruppeaktivitetene vi har hatt. Vi har ikke målt noen effekter, men vi ser at det er en utvikling, sier forskerstipendiat Nina Jøranson ved NMBU.

De får det bedre ved hjelp av dyr?

– Vi håper og tror det. De fleste mennesker får det nok bedre sammen med dyr, så lenge de ikke er redde for dem.

Hvordan dyrene påvirker de eldre får vi først svar på til høsten. Men erfaringene til nå har vært positive.

– Beboerne synes at dette er kjempestas, og både praten og latteren sitter løst. Hønene sprer masse glede, og de trenger heller ikke så veldig mye stell og pleie, sier teamleder Marthe Rogne Fjærvik ved Haugvoll sykehjem i Sarpsborg.