Hopp til innhold

Nytt asbestfunn på skole i Fredrikstad

Garderobene i Begby skoles gymsal er stengt etter funn av asbeststøv. Foreløpig er det ikke klart om elevene har vært utsatt for kreftfremkallende partikler.

Asbest skole

Nytt asbestfunn knyttet til gymsalen på Begby skole utenfor Fredrikstad. Denne gangen ble asbeststøv oppdaget i taket over guttegarderoben.

– Vi har nettopp fått vite svarene på prøvene som er tatt, derfor er det for tidlig å si noe om helserisikoen elevene kan ha vært utsatt for, sa Begby skoles rektor Tom Richard Berg til NRK mandag ettermiddag.

– Det som er positivt er at dette er garderober som elever ikke oppholder seg fast i over tid, kun før og etter kroppsøving, fortsetter rektoren.

Oppgitt FAU-leder

Drøyt 500 elever går på Begby skole. Marion Torp, som er leder skolens FAU-utvalg, og er oppgitt over stadig nye problemer.

Marion Torp

Marion Torp leder FAU på Begby skole, og både håper og krever at asbest-problemet løses raskt.

Foto: Caroline Bergli Tolfsen

– Dette er langt over tålegrensa for hva vi kan utsette barna våre for.

I tillegg til at det ble funnet asbest i et teknisk rom over gymsalen i 2019, så falt deler av takkonstruksjonen ned inne på skolen i fjor.

Nå har lista blitt vel lang for FAU-lederen.

– Begby skole har vært en sak lenge, som har blitt forskjøvet og utsatt i politiske prosesser. Nå syns jeg de bør tenke seg om og få løst dette på raskest mulig måte, sier FAU-eder Marion Torp.

Forbudt i nye bygg

Asbest er et svært varmeresistent stoff, og har vært brukt i byggverk siden oldtiden. Men i moderne tid ble man klar over at asbestfibrene kan forårsake alvorlige sykdommer hvis det pustes inn, spesielt kreft.

Siden 1984 har det vært forbudt å bruke asbest i nye bygg og installasjoner i Norge, og bruken er også forbudt i en rekke andre land.

Men risikoen for å finne asbest i eldre bygg som pusses opp, eller saneres etter brann eller andre hendelser, er alltid til stede.

– Selvfølgelig kan en slik melding skape uro, sier rektor Berg om varselet som ble sendt ut i formiddag.

– Samtidig tenker vi at det er riktig å sende ut en slik melding. Når vi velger å stenge av garderobene så er det også greit å vite hvorfor vi gjør det.

– Kommunen vil kontakte det firmaet som har tatt prøvene, for å få gjort det arbeidet som er nødvendig for å ivareta sikkerheten og åpne garderobene igjen, sier rektor Berg om hva som skal gjøres videre.