Her bygger de Norges bredeste bru

Der E18 skal krysse Hobølelva er elva fem meter bred. For å krysse elva må Vegvesenet bygge Norges bredeste bru.

Byggeleder Lars Frode Christiansen

Byggeleder Lars Frode Christiansen i Statens vegvesen på den som nå blir Norges bredeste bru.

Foto: Tomas Berger / NRK

Statens vegvesen er godt i gang med å bygge ny motorvei gjennom Hobøl. Det er den sjuende etappen på E18 gjennom Østfold som bygges. Nå blir det motorvei mellom Knapstad i Hobøl og Retvet i Ski på den andre siden av fylkesgrensen.

Bru inn mot et kryss

På denne strekningen skal Hobølelva passeres. Rett på vestsiden av elven møter den nye motorveien fylkesvei 120 som går mellom Moss og Lillestrøm.

Nå er arbeidene med å bygge det som blir Norges bredeste bru i gang. For å krysse den fem meter brede elven bygges det en bru som er 290 meter lang og 28 meter bred.

Første etappe av Norges bredeste bru som går over Hobølelva er ferdig. Rundt tusen kubikkmeter betong har kommet på plass.

På vestsiden av elva bygges et toplanskryss mellom motorveien og fylkesveien.

Seks kjørefelt

– Derfor må vi bygge tre kjørefelt i hver retning for å få trafikken inn i toplanskrysset, et diamantkryss. Med seks kjørefelt har vi 28 meter bredde, forklarer byggeleder Lars Frode Christiansen i Statens vegvesen.

Assisterende byggeleder Kaja Svenneby forteller at de arbeider i et spesielt landsskap som de ønsker å bevare i størst mulig grad. Derfor bygges en såpass omfattende bru for å krysse en så beskjeden elv.

Kvikkleireområde

Kaja Svenneby

Kaja Svenneby er assisterende byggeleder i Statens vegvesen.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Vi er i et kvikkleireområde her. Dermed må brua fundamenteres til fjell, og det gjør også at brolegemet blir langt. Det er svært viktig at brua står støtt, sier Svenneby.

Nå er den første støpen gjort ferdig. Rundt 1.000 kubikk meter betong gikk med.

Anleggsleder Pär Nordhall i NCC Construction AB forteller at det er veldig viktig å vanne betongen for å unngå at den sprekker.

– Det er første gang jeg arbeider med en så bred bru. Det er den største brokonstruksjonen jeg har arbeidet med. Det er veldig moro, sier Norhall.

Norges bredeste bru skal stå ferdigstøpt om åtte måneder. Den skal etter planen åpnes for trafikk i oktober neste år.

– Det er alltid moro å kunne si at man arbeider med landets bredeste bro, det er artig, sier anleggsleder Lars Frode Christensen.

Pär Nordhall

Pär Nordhall er anleggsleder i NCC Construction AB.

Foto: Tomas Berger / NRK