Sendt hjem med Paracet – døde av diabetes

Pasienten, en ung student, kom med sine foreldre til Indre Østfold Legevakt, men ble sendt hjem til tross for flere symptomer på at noe var alvorlig galt.

Helsehuset

Statens helsetilsyn skal granske om pasienten fikk forsvarlig behandling ved Indre Østfold Legevakt.

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Statens helsetilsyn skal granske hva som skjedde da en ung pasient døde i oktober i fjor, etter å ha blitt sent hjem fra ved Indre Østfold legevakt.

Pasienten, en ung student, skal ha hyperventilert og meldt om blodlignende oppkast og sterke smerter. Men ble likevel sendt hjem.

Sendt hjem med Paracet

På legevakta mente de årsaken til pasientens plager trolig var stress, og sendte pasienten hjem med resept på Paracet.

Et døgn senere døde den unge pasienten.

Assisterende fylkeslege i Østfold, Svein Rønsen, sier de har gått grundig gjennom saken. Nå har de konkludert med at den er så alvorlig at de har sendt den videre til Statens helsetilsyn.

Svein Rønsen

Assisterende fylkeslege i Østfold, Svein Rønsen.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

– Vi har bedt Statens helsetilsyn vurdere om legevaktlegens handlemåte under konsultasjonen var i tråd med kravet om forsvarlig virksomhet i helsepersonell-loven.

Dødsårsak trolig ubehandlet diabetes

Den endelige obduksjonsrapporten forelå først måneder etter dødsfallet. Den viste at døden trolig skyldes en uoppdaget diabetes, forteller Rønsen.

– Vi ser at det som er hendt er såpass alvorlig at vi har funnet det riktig å oversende saken til Statens helsetilsyn.

– Å sende hjem en pasient med de symptomene som denne pasienten hadde – er det etter boka?

– Det er noe av det Statens helsetilsyn vil bringe klarhet i, svarer assisterende fylkeslege i Østfold.