Halden stasjon står på en flishaug - kan bli flyttet

Dårlig grunn og fare for flom gjør at Jernbaneverket er villig til å se på ny plassering av Halden stasjon når dobbeltsporet skal bygges.

Halden stasjon

LAVTLIGGENDE: Det er liten høydeforskjell mellom elva Tista og stasjonsområdet. Hele anlegget må heves 1,5 meter for å stå imot en hundreårs stormflo i år 2100, ifølge utredninger fra Jernbaneverket.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– Vi har gjennomført en forstudie som viser at usikkerheten og risikoen ved den stasjonsplasseringen vi har i dag er såpass stor, at før vi går videre med den vil vi se om det finnes alternative plasseringer som kan gi en bedre løsning. Det sier Elisabeth Nordli, planleggingssjef Inter City, Østfoldbanen.

Torsdag møtte hun og tre andre fra Jernbaneverket opp i formannskapet i Halden for å informere om planene for det nye dobbeltsporet til byen.

Elisabeth Nordli

KOSTBART: – De høye kostnadene med å bygge på dagens stasjon, gjør at vi ser etter andre løsninger, sier Elisabeth Nordli, planleggingssjef Inter City, Østfoldbanen.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Må bygges for flom og stormflo

Inntil nå har Jernbaneverket jobbet ut fra at stasjonen skal ligge på samme sted i framtiden, men nå åpner de opp for en flytting. Det er blant annet fordi det vil bli veldig dyrt å bygge der den ligger i dag.

– Stasjonen er utsatt for flom og den ligger på en flishaug. Det må fundamenteres til fjell for at den skal ha den stabiliteten vi ønsker, sier Nordli.

Dagens stasjon ligger 1,3 meter over havet. I nye planer skal det tas høyde for at havnivået stiger. Den nye stasjonen må ligge minst 2,76 meter over havet for å stå imot en hundreårs stormflo, fikk Halden-politikerne høre.

Positive politikere

– Det er fornuftig å se på plasseringen av stasjonen på nytt, sa Fredrik Holm (H).

Dette gjør det kanskje mulig å få en stasjon som krever mindre plass i sentrum. I dag tar blant annet parkeringsplassen for togene mye plass.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Formannskapet Halden

TOGMØTE: Politikerne fikk se forslagene til trasé for dobbeltsporet mellom Sarpsborg og Halden. I tillegg fikk de informasjon om hva som kan skje når mer gods skal fraktes med jernbanen gjennom byen.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– Er det fornuftig med et hensettingsanlegg i sentrum av byen på arealer som kan brukes til byutvikling?, spurte Arve Sigmundstad (Ap)

Folkene fra Jernbaneverket var enig i at det ikke var særlig fornuftig, men når det fra gammelt av var et anlegg i Halden, så gir ikke Jernbaneverket fra seg det uten videre.

Sentralt i byen

Nå er det åpent for innspill om plassering av stasjonen og det er ennå god tid. Planen for dobbeltsporet og stasjonen må være ferdige først innen 2022.

– Det som er viktig for oss, er at stasjonen skal ligge sentralt plassert i byen. Så vi snakker ikke mange kilometer ut av Halden, avslutter Elisabeth Nordli.