Halden kommune: 62 søksmål fra Fagforbundet

Fagforbundet setter hardt mot hardt i Halden.

Halden kommune rådhuset

RETTSSAKER PÅ LØPENDE BÅND. Fagforbundet sentralt forbereder nå 62 saker, som skal sendes til Arbeidsretten.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det var 120 som ble oppsagt i Halden kommune i fjor høst, knyttet til de omfattende omstillingene kommunen må igjennom på grunn av dårlig økonomi.

78 av de oppsagte var medlemmer i Fagforbundet, og de fleste av disse har etter forhandlinger med arbeidsgiver blitt enige med sitt fagforbund om gå til sak mot kommunen i Arbeidsretten.

Les også:

62 søksmål

Kirsti Rørmyr

LOVET RETTSMARATON. Fagforbundets Kirsti Rørmyr varslet i fjor at hver eneste faste ansatte av hennes medlemmer som sies opp som en følge av sparetiltakene i Halden, ville få saken sin prøvd i retten.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Av de 78 medlemmene i Fagforbundet har 13 akseptert endringene Halden kommune kom med.

I følge leder i Fagforbundet i Halden kommune, Kirsti Rørmyr, dreide dette seg hovdsaklig om ansatte i små prosentstillinger.

Hun forteller at kommunen har trukket oppsigelsene av tre ansatte, og at det nå gjenstår 62.

– Alle forhandlinger mellom kommunen og Fagforbundet er sluttført. Vi har fra vår avdeling sendt de 62 sakene til vårt forbund sentralt, og derfra vil det suksessivt bli sendt søksmål mot kommunen, sier Rørmyr til NRK.

De første sakene vil bli sendt fra Fagforbundet sentralt i månedsskiftet januar - februar.

Les også:

Omfattende oppsigelses- og forhandlingsprosess

Halden kommune sliter kraftig økonomisk og politikerne har dels vedtatt å nedbemanne til et nivå sammenlignbart med kommuner av samme størrelse, kutte i tilbud og øke avgifter.

– Av de 120 som ble sagt opp i fjor var 78 medlemmer i Fagforbundet. Vi hadde de første forhandlingene den 10. desember i fjor og avsluttet de siste forhandlingene mandag denne uka, sier Rørmyr til NRK.

Når en forhandling for et enkeltmedlem er gjennomført, er det etter spillereglene i arbeidslivet en søksmålsfrist på åtte uker.

– Hvordan arbeidsgiver kommer til å forholde seg til søksmålene gjenstår å se. Våre medlemmer skal stå i jobbene sine inntil videre, slik saken nå står, sier Rørmyr.

– Jeg kan bekrefte at forhandlingene er avsluttet. Arbeidsgiver opplever at forhandlingsmøtene er gjennomført på en god og ryddig måte, sier rådmann i Halden kommune Gudrun Haabeth Grindaker til NRK.

Hun forteller at kommunen ikke har mottatt noen søksmål, men er gjort kjent med at de kan komme, og at Halden kommune derfor er forberedt på å håndtere disse.

– Kommunen vil legge til rette for at den videre saksgangen vil bli gjennomført på en like ryddig måte, sier rådmannen.