NRK Meny
Normal

Helseansatt i Halden kommune sagt opp med 0,1 prosent

Fagforbundet i strupen på Halden kommune. Mener flisespikkeri gir merarbeid i en vanskelig situasjon der 120 ansatte sies opp.

På sykehjem

OMFATTENDE PROSESS. Fagforbundet mener Halden kommune påfører seg selv masse merarbeid under den omfattende oppsigelsesprosessen.

Foto: Colourbox

– Dette viser at Halden kommune som arbeidsgiver ikke har oversikt, og kommunen påfører seg selv ekstremt mye merarbeid ved slikt flisespikkeri, sier Fagforbundets leder i Halden kommune, Kirsti Rørmyr til NRK.

Hun peker på at et av hennes medlemmer har fått et oppsigelsesvarsel på 0,1 prosent av stillingen sin i forbindelse med oppsigelsesprosessen som nå pågår.

– 0,1 prosent utgjør 12 minutter på en turnusperiode på seks uker. For en måned er 0,1 prosent 9 minutter. At de har tid til å holde på med slikt i kommunen forstår jeg ikke, sier Rørmyr.

Les også:

- Utelukker ikke feil

Kommunalsjefen i helse Kenneth Johannessen

UTELUKKER IKKE FEIL. - Dette er en omfattende prosess med mange ansatte og med mange ulike stillingsstørrelser, sier Kenneth Johannessen - kommunalsjef Helse og Omsorg i Halden kommune.

Foto: Henrik Skolt / NRK

- Alle ansatte i Halden kommune som mottar oppsigelse i forbindelse med nedbemanningen får tilbud om en helgestilling på ca. 20 prosent. Noen har fra før lave stillingsprosenter slik at en endringsoppsigelse ville få veldig liten konsekvens, sier Kenneth Johannessen - som er kommunalsjef Helse og Omsorg i Halden kommune til NRK.

Han sier at disse ansatte derfor ikke vil motta oppsigelse, og at flere ansatte har mottatt beskjed om at de ikke mottar oppsigelse nettopp på grunn av dette.

Johannessen utelukker ikke at en kommunalt ansatt kan ha fått en beskjed om at vedkommendes stilling skal kuttes med 0,1 prosent.

– Når Fagforbundet trekker frem en sak hvor differansen er 0,1 prosent så er det vanskelig å kommentere en enkeltsak hvor vi ikke kjenner navnet på vedkommende. Dersom vedkommende eller Fagforbundet tar kontakt med arbeidsgiver vil vi enkelt kunne oppklare saken.

– Det kan selvsagt ikke utelukkes at det har skjedd en menneskelig feil i prosessen, og skulle det ha skjedd vil vi være snare med å rette opp i forholdet. Det er altså ingen ansatte som mister 0,1 prosent av sin stilling, sier han.

Les også:

- Møtes med søksmål

Kirsti Rørmyr

FÅR FULL STØTTE. - Det foreligger per tirsdag ikke full oversikt over antallet ansatte som ønsker bistand fra Fagforbundet videre i oppsigelsesprosessen, sier Kirsti Rørmyr.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

120 ansatte i Halden kommune er sagt opp, og hovedsaklig er det snakk om ansatte innen helsesektoren.

Fagforbundet har varslet at de vil stå side ved side med sine medlemmer underveis i prosessen, og Kirsti Rørmyr gjentar tirsdag at medlemmer som ønsker det skal få full støtte.

– Foreløpig foreligger det ikke full oversikt over hvor mange av våre medlemmer, som ønsker støtte i oppsigelsesprosessen. Men i løpet av uka har Fagforbundets plasstillitsvalgte kartlagt dette, og da vet vi hvor mange som ønsker rettslig hjelp videre, sier Rørmyr til NRK.

Det er de som er oppsagt, og som ønsker at Fagforbundet motgår oppsigelsen, som vil få bistand, sier Kirsti Rørmyr.

– Formelt motgår vi oppsigelsen, og dernest går dette rettens vei med søksmål. Vi vil kreve at de ansatte det gjelder skal få stå i stillingen sin inntil retten har fattet en avgjørelse, sier hun.


SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: