Hopp til innhold

Gransker påstand om politisk press

Østfold Kommunerevisjon undersøker om kommuneadministrasjonen har blitt utsatt for politisk press i en byggesak i Halden.

Hyttetomta som har fått byggenekt ved Femsjøen

Gransking er i gang av 'Femsjøen-saken', men noen hyttebygging blir det ikke for Lars Øyvind Johannessen med det første. Naboene har klaget på kommunens vedtak om å tillate bygging og den 7. oktober i år fikk Johannessen beskjed fra kommunen om at han nektes å iverksette bygging. Nå kan saken atter en gang havne hos Fylkesmannen.

Foto: NRK / NRK

Kontrollutvalget i Halden kommune vil bruke 200 timer på gransking av mulig politisk press i den såkalte "Femsjøen-saken."

Østfold kommunerevisjon er tildelt granskingsoppdraget og revisjonen er nå igang med å granske indikasjoner på politisk innblanding for å påvirke hyttesakens utfall.

- Det er en svært uvanlig sak, sier Kontrollutvalgets leder Ann Kristin Grødahl.

Les også:
Tomtesaken i Halden skal granskes
Ap innrømmer kontakt
Skarp kritikk for vilkårlig saksbehandling
Slakter kommunal saksbehandling
Mer hyttekrøll ved Femsjøen
Vil rette opp forskjellsbehandling

- Har ikke opplevd lignende

- Jeg har sittet i Kontrollutvalget nå i seks år, og har ikke vært borte i en lignende sak, sier Ann-Kristin Grødahl til NRK.

Ann-Kristin Grødahl

- Den faste representanten i Kontrollutvalget som undersøkes i forbindelse med 'Femsjøen-saken' er inhabil når saken behandles i utvalget, sier Ann-Kristin Grødahl.

Foto: Wenche Erichsen

Da to hyttetomter ble fradelt fra gården Gjesteby ved Femsjøen i 2007, bestemte kommunen hvor tomtene skulle ligge.

Men mens den ene tomteeieren fikk ja til å bygge fikk Lars-Øivind Johannessen avslag, selv om begge tomtene var innenfor 100-metersonen til Haldenvassdraget.

I forbindelse med avslaget er det fremkommet indikasjoner på at privatpersoner og politikere har forsøkt å utøve press i Johannesens byggesak mot administrasjonen.

- Grundig gransking

Lars-Øivind Johannessen har overfor NRK tidligere beskrevet hvilke opplysninger han har fått fra ansatte i Halden kommune om direktekontakten som har vært fra politikere overfor administrasjonen.

I følge møtedokumenter fra Kontrollutvalget er det oppslagene i NRK i mai i år som har gitt støtet til å granske eventuelt politisk press.

Fra Østfold Kommunerevisjons side vil det blant annet bli gransket om saksbehandlingen av delingssakene knyttet til de to hyttetomtene er gjennomført i samsvar med gjeldende lovverk.

Det skal også granskes om enkeltpersoner eller politikere har forsøkt å utøve press på administrasjonen og i så fall hvordan det har skjedd, står det å lese i sakspapirene.

Grødahl sier at Kontrollutvalget har ønsket en grundig gjennomgang, og at de derfor har satt av inntil 200 timer til granskingen.

- Vi sørger for at dette gjøres grundig, slik at vi kan forholde oss til resultatet som riktig, når det foreligger, sier hun.

- Inhabil i Kontrollutvalget

Arbeiderpartiets kommunestyrerepresentant Edna Henriksen har overfor NRK innrømt å ha hatt kontakt med administrasjonen i forbindelse med Lars Øyvind Johannessens hytte.

Edna Henriksens familie har gjennom flere år hatt hytte på naboeiendommen til Johannessen.

Til NRK sier Henriksen at hennes henvendelser til administrasjonen kun har dreid seg om de to hyttenes beliggenhet innenfor 100-metersbeltet.

Henriksen er fast medlem i Kontrollutvalget, men er inhabil i behandlingen av den såkalte "Femsjøen-saken".

- Det faste medlemmet som blir undersøkt er inhabil i alle sammenhenger når saken kommer på dagsorden, og forlater da møtene. Men det er kun i denne ene saken hun er inhabil, sier Ann-Kristin Grødahl til NRK.

Kommunestyret avgjør

Ann-Kristin Grødahl sier til NRK at Østfold Kommunerevisjon forhåpentligvis kan ha sin granskingsrapport klar til Kontrollutvalgets møte i desember.

- Resultatet av granskingen vil bli oversendt kommunestyret. Det er kommunestyret som deretter avgjør hva som videre skjer, sier hun.

Utvalget for bygg, plan og teknisk drift i Halden

Utvalget for bygg, plan og teknisk drift i Halden sa enstemmig ja til hytta ved Femsjøen, men nå foreligger to klager på vedtaket. Fra venstre Svein Olaussen (Ap), Erik Parmer (Krf) og Per Egil Evensen (Frp).

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Nye klager stanser bygging

Fylkesmannen kalte i sommer Halden kommunes behandling av "Hyttesaken i Femsjøen" kritikkverdig og dårlig.

I et brev til Halden kommune skriver Fylkesmannen at man kunne ha forfulgt saken, men at den offentlige forvaltningen av saken ville ha satt tomteeieren i en så vanskelig skvis at man avsto fra å anke kommunens beslutning om å la hytteeier få bygge.

Halden kommunes utvalg for bygg, plan og teknisk drift har vedtatt at Lars Øyvind Johannesen skal få bygge hytta på tomten han er tildelt, men vedtaket er i høst anket både av hytteieren som ble tildelt tomta samtidig som Johannessen og av familien Henriksen.

Johannessen har fra kommunen fått beskjed om at han er nektet å bygge inntil kommunen har behandlet klagene.