Hopp til innhold

Fylkespolitikere gir seg selv feite lønnstillegg i skjul

Høyre i Viken har i stillhet jekket opp lønna til sine best betalte fylkespolitikere. Flere av dem har millionlønninger fra før.

Høyres fylkestingsgruppe i Viken. Bildet er tatt i 2019 i Ås.

LØNNSFEST: Flere av fylkespolitikerne til Høyre får ekstralønn på flere 100.000 kroner hver i året. Det har fylkestingsgruppa bestemt, men dette gikk ikke frem av lønnsstatistikken.

Foto: Viken Høyre

– En så stor lønnsøkning som det er snakk om her, virker litt rart og betenkelig.

Valganalytiker og statsviter Svein Tore Marthinsen er overrasket over NRKs funn.

Det dreier seg om hvordan Høyre i Viken bruker pengene de får fra ordningene som kalles partistøtte og opposisjonstillegg.

I Viken er denne potten på 9 millioner kroner, fordelt på alle partiene.

De fleste partier bruker sin del til å ansette sekretær, betale for reiser, møter og til frikjøp.

Men et parti skiller seg ut.

Høyre gir store summer fra sin pengepott til å lønne sine fremste politikere ekstra.

Se hvordan de andre partiene bruker sine penger lenger ned i saken.

Høyre lønner eget styre

En av politikerne som får ekstra lønn er Kari Sofie Bjørnsen.

Hun tjener mer enn mange av Norges mektigste politikere.

Bjørnsen får over 1,4 millioner kroner for sine ulike verv. 150.000 av disse kommer fra Høyres pott hvert år.

Les også: Politikere skal ha millioner i ekstra lønn for å oppløse Viken

Viken fylkeskommune.
Viken fylkeskommune.

Tidligere ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen har rundt 1,4 millioner kroner i inntekt.

200.000 av disse kommer fra Høyre.

Også fem andre politikere belønnes med mellom 50.000 og 300.000 kroner fra denne potten.

Flere av dem har millioninntekter, enten helt eller delvis fra politikken.

Simen Nord, Anette Solli, Tore Opdal Hansen.

TJENER GODT: Simen Nord, Anette Solli og Tore Opdal Hansen sitter alle i Høyres gruppestyre i Viken og er blant mottakerne av Høyres ekstrapenger.

Foto: Viken Høyre

Et frikjøp eller en bonus?

Svein Tore Martinsen mener man kan stille spørsmål ved om denne pengebruken faktisk er et frikjøp, eller bare en bonus.

Jeg tror mange vil tenke at her har man gått altfor langt, og at man ikke bør bevilge seg selv så store beløp som det er snakk om her.

Svein Tore Marthinsen

Svein Tore Marthinsen har jobbet tett på norsk politikk i en årrekke. Han er valganalytiker og statsviter.

Foto: Privat

MDG bruker penger på andre ting

Høyres gruppeleder, Anette Solli, får også en del av kaka.

Nemlig 150.000 kroner ekstra i året.

Det er hun helt alene om.

De andre gruppelederne har alle snaut 800.000 kroner i året for å drive med politikk på heltid.

Solli mener hun fortjener mer.

Jeg får disse pengene fordi jeg også er fraksjonsleder for Høyre på kultur. Det er rett og slett fordi det er en tilleggsjobb som skal gjøres, sier Solli.

Miljøpartiet De Grønne bruker sin pengepott annerledes.

Vi har valgt å bruke pengene våre til å sørge for at noen flere enn gruppeleder har mulighet til å jobbe fulltid med politikk i Viken, sier gruppeleder Kristin Antun.

Det mener hun er viktig for politikken og for at velgerne skal ha størst uttelling for stemmene sine.

Å øke lønna til gruppeleder er ikke noe tema, eller noe vi kommer til å vurdere.

Kristin Antun, gruppeleder MDG
Kristin Antun

Gruppeleder for MDG, Kristin Antun, bevilger seg ikke noe ekstra fra partistøtten.

Foto: Anders Fehn / NRK

Mener en sterk opposisjon trenger penger

NRK har vært i kontakt med alle politikerne i Høyres gruppestyre.

Ikke alle i gruppa jobber med politikk på heltid. Derfor sier flere at pengene er viktige, så de kan ta seg fri fra jobben.

Det er viktig for oss å klare å frikjøpe nok politikere, så vi blir et reelt alternativ og et slagkraftig opposisjonsparti, mener gruppeleder Anette Solli.

Solli understreker at de rødgrønne partiene som styrer Viken har mange flere heltidspolitikere med høy lønn.

Derfor er det viktig for Høyre å «matche» denne lønna.

Det er Høyres fylkestingsgruppe som bestemmer over pengebruken, ikke styret.

– Dette kan se ut som en bonus partiet bruker til å belønne Høyre sine fremste politikere?

Nei, det er det ikke. For noen er det dette som skal til, for at de ikke må ta seg en annen jobb ved siden av, sier Solli.

Anette Solli.

Anette Solli, Høyres gruppeleder i Viken, er opptatt av åpenhet rundt politikernes godtgjøringer.

Foto: Heiko Junge / NTB

Avviser lønnsfest på bakrommet

Å finne ut hva fylkespolitikerne i Viken faktisk tjener har vist seg å være både tidkrevende og vanskelig.

I oversikten som NRK først fikk fra fylkeskommunen var pengene fra partistøtten og opposisjonstillegget ikke regnet med.

Det betyr at lønninger på sammenlagt flere millioner kroner ikke var synlige i statistikken.

Det burde være mer åpenhet rundt dette her, fordi det bør ikke virke som man har noe å skjule, sier statsviter Svein Tore Marthinsen.

Intensjonen fra vår side har ikke vært å holde noe tilbake, svarer direktør for fylkestingets sekretariat Ole Kjendlie.

Han skriver at det er partiene selv som bestemmer hvordan de bruker disse pengene.

Og at administrasjonen ikke skjønte at partistøtten var en del av det NRK ba om, selv om disse pengene betales ut gjennom det samme lønnssystemet.

I ettertid har NRK fått tilsendt en oversikt over dette fra fylket.

Høyre derimot, har svart åpent om hvordan de bruker sin partistøtte fra starten av.

Hei!

Har du tips, innspill eller kommentarer til saken?

Ta i så fall gjerne kontakt med oss på e-post.

Vi er også interessert i innspill til andre saker du mener vi bør se nærmere på.