Hopp til innhold

Politikere skal ha millioner i ekstra lønn for å oppløse Viken

Folk flest får ikke ekstra betalt for å gå på møter i arbeidstida. Men når storfylket Viken skal oppløses, planlegger politikerne å gi seg selv rause honorarer.

Viken fylkeskommune.

Når Norges mest folkerike fylke skal splittes, tar politikerne seg svært godt betalt for møtene de må delta på.

Foto: Javad Parsa / NTB

Nylig bestemte regjeringen at Viken skal oppløses.

Det betyr at Akershus, Østfold og Buskerud skal få gjenoppstå som fylker i 2024.

Derfor har fylkespolitikerne delt seg i tre ulike utvalg, hvor de skal møtes for å diskutere dette.

Prislappen for skattebetalerne?

Nesten 6 millioner kroner.

Politikerne vedtar oppløsningen av Viken.

Bildet er tatt da Viken bestemte seg for å gå inn for å søke regjeringen om oppløsning av storfylket. De som holder lapper i været stemte imot.

Foto: Rushda Syed / NRK

«Utrolig umusikalsk»

Godtgjørelsen bryter med det som er den vanlige regelen i arbeidslivet:

Fast ansatte får ikke ekstra i lønn for å gå på møter i arbeidstida. Heller ikke stortingspolitikere.

Men i Viken foreslås det nå at alle fylkestingspolitikere – også de med heltidsverv – skal få betalt for å sitte i de nye utvalgene.

Selv om møtene foregår i arbeidstida.

– Det framstår som utrolig umusikalsk ovenfor innbyggerne at man skal flotte seg med enda mer i politikerlønn, fnyser Helge André Njåstad, Frps kommunalpolitiske talsmann.

Fremskrittspartiet har flere ganger tatt til orde for at fylkeskommunen bør legges ned.

muntlig spørretime

Politikerne i Viken bevilger seg for gode ordninger, mener Frps kommunalpolitiske talsmann, Helge André Njåstad.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Lukrative ordninger

Fylkespolitikerne skal møtes i utvalgene åtte til ti ganger i året.

Pengene kommer i tillegg til de vanlige godtgjøringene politikerne har.

NRK har tidligere fortalt om lokalpolitikere i Viken, som tjener mer enn noen av landets aller mektigste politikere.

Helge André Njåstad (Frp), som også er nestleder i Stortingets kommunalkomité, lar seg provosere av de høye godtgjøringene.

– Har man 100 prosent godtgjøring for verv i fylkeskommunen, så er det forventet at man må ivareta alle funksjoner og at man ikke skal ha betaling på toppen av det, mener Njåstad.

Les også Viken-politikere kan tjene over 3000 kroner på fem minutter

Næringskomiteen på Teams

Skal ha betalt for ekstra arbeid

Viken-politikerne mener at det er riktig at de skal ha ekstra betalt for å gå i disse møtene.

Årsaken er at planleggingen av de nye fylkene kommer på toppen av deres vanlige arbeid.

– Det er en stor jobb å få dette på plass, sier Anette Solli, Høyres gruppeleder i fylkestinget.

Anette Solli, gruppeleder Høyre i Viken

Politikerne har en betydelig jobb å gjøre når Viken skal oppløses, sier Anette Solli (H).

Foto: Olav Juven / NRK

Fylkespolitikerne skal blant annet diskutere inntakssystemet, samhandling mellom kollektivselskapene, skoleinvesteringer, inntekter og gjeld.

Siden det er en betydelig mer-innsats som nå skal gjøres, synes jeg ikke det er urimelig at den godtgjøres for alle som deltar, sier Solli.

Hun får støtte fra Rune Fredriksen, som er gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget.

– Rent prinsipielt er dette et tilleggsarbeid til den jobben som skal gjøres uansett, sier Fredriksen.

Rune Fredriksen, Fredrikstad Ap

Rune Fredriksen fra Arbeiderpartiet mener det er riktig at de skal få kompensert ekstra for arbeidet med oppløsningen av Viken.

Foto: Anne Ognedal

Ikke ekstralønn i Vestfold-Telemark

Det er opp til fylkets politikere selv å bestemme hva slags betaling de skal ha.

Som kjent, er det flere storfylker enn Viken som jobber med en skilsmisse for tida.

Men holdningene til betaling for ekstra møter er ulike.

I Vestfold-Telemark er forberedelsene til deling i full gang. Også der er det etablert egne utvalg for å forberede løsrivelsen.

Men politikerne i disse utvalgene vil ikke få noe mer i godtgjøring enn de allerede har, får NRK opplyst.

Det hører likevel med til bildet at politikerne der har en høyere godtgjørelse i bunn enn Viken-politikerne.

Én million ekstra til politikerne i nord

I Troms og Finnmark er det laget tre utvalg for å forberede oppsplittingen.

Medlemmene skal ha 4700 kroner for hvert møte i godtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste, ifølge fylkesordførerens sekretariat.

Politikerne som har heltidsverv vil derimot ikke få noe ekstra for å sitte i utvalget.

Ekstrakostnaden ved disse møtene er beregnet til å være på rundt én million kroner.

Regionreform Troms og Finnmark

Landets nordligste fylke planlegger også for en oppløsning.

Foto: NRK

Hei!

Har du tips, innspill eller kommentarer til saken?

Ta i så fall gjerne kontakt med oss på e-post.

Vi er også interessert i innspill til andre saker du mener vi bør se nærmere på.