Frp vil ikke avskilte nye fylker

Frp støtter ikke SVs forslag om å reversere tvangssammenslåtte fylker. Dermed blir de nye fylkene stående inntil videre.

Vegskilt for Innlandet fylke.

Frp mener det er ufornuftig å bruke store summer på å dele opp de nye fylkene igjen.

Foto: Mette Finborud Børresen

Tirsdag fremmer SV et forslag i Stortinget om at tvangssammenslåtte fylker, som Viken og Troms og Finnmark, skal kunne søke om å løse seg opp igjen.

Forslaget innebærer at denne søknaden da skal innvilges, slik at for eksempel Vikenpolitikerne kan velge å gå tilbake til de tre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud – eller dele Viken på en annen måte.

SV vil også gi denne muligheten til Innlandet fylke, Vestland fylke og Vestfold og Telemark fylke.

Forslaget sier at fylkene må få alle utgifter dekket, både med tvangssammenslåingen og en eventuell tilbakeføring til gamle fylker.

For å få dette gjennom i Stortinget, må det nyslåtte opposisjonspartiet Frp være med på det. Men Frps Jon Engen-Helgheim sier nå til NRK at det er uaktuelt.

mu-20171020-004

Fått beskjed om å endre syn? Frps Jon Engen-Helgheim sa tidligere i januar at han som stortingsrepresentant ikke avviste å godta reversering av tvangssammenslåtte fylker. Nå sier han det blir altfor dyrt.

Foto: Morten Uglum / Aftenposten

– Det har blitt brukt en formue på å opprette de nye fylkene. Det vil være galskap å bruke enda en formue på å tilbakeføre til de gamle fylkene eller finne enda en ny modell.

Han minner om at det er Frps ønske å fjerne fylkene i sin helhet, og at det er dette som må på bordet om det skal være noe å diskutere.

Samtidig sa Engen-Helgheim til Klassekampen i januar at han ikke avviste en reversering av Viken.

Forslaget kommer uansett

SV kommer til å legge fram sitt forslag når Stortinget åpner klokka ti tirsdag. Deretter vil det bli overlevert til kommunalkomiteen, der det vil bli diskutert.

Arne Nævra

Arne Nævra i SV kaller Frps krumspring i fylkes-saken for et useriøst sirkus, men at de har lyktes med å røke ut hva Frp egentlig mener om tvangssammenslåtte fylker.

Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / SV

SVs stortingsrepresentant fra Buskerud, Arne Nævra, blir oppgitt da NRK forteller at Frp nå er imot å reversere fylker som er slått sammen mot deres egen vilje.

– Om ikke annet så viser dette Frps sitt vesen, det går ut som en løve og ned som en skinnfell. På denne måten får vi i hvert fall røket ut hva Frp egentlig mener. Men dette er rent sirkus, sier Nævra.

Frps Jon Engen-Helgheim understreker at forslaget rent formelt skal behandles i deres stortingsgruppe før de tar endelig stilling.

– Har fått beskjed om å si nei

Også Senterpartiet er på fylkesjakt og har invitert Arbeiderpartiet, SV og Frp til en ny dialog om endringer i regionreformen som følge av den nye politiske situasjonen, med Frp ute av regjering.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum merker seg at det nå plutselig er en annen tone fra Frp rundt regionreformen og fylkene som ble «tvangsgiftet» ved nyttår.

Vedum mener det er Siv Jensen som har ryddet i rekkene.

Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, ønsker å avslutte regionreformen.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum tror Viken og andre nye storfylker blir stående til etter 2021 i påvente av en mulig ny rødgrønn regjering.

Foto: Vidar Ruud

– Frps ledelse har sagt at denne reformen skal gå. Det er så mye prestisje i regionreformen at den blir presset igjennom, hevder han.

Dermed blir Viken og de andre ufrivillige storfylkene trolig stående urørt til tidligst etter Stortingsvalget i 2021.

Også det rødgrønne flertallet i Viken fylke, med Arbeiderpartiets Tonje Brenna i spissen, har sagt at det er valget i 2021 som blir førende for om de vil søke om en oppløsning av Viken.