Første kengurumottak

For første gang har Sykehuset Østfold hatt et kengurumottak ved fødeavdelingen.

Prematurt barn i kuvøse

50 BARN PER ÅR. Med kengurumottak menes en fødsel der et prematurt barn født mellom 32+0 og 34+6 uker blir lagt på mors bryst med en gang det er født. 50 barn fødes årlig innenfor disse gestasjonsukene ved SØF.

Foto: CLAUDE PARIS / AP

Behandlingen av for tidlig fødte barn har lenge vært teknisk, der barna blir lagt i kuvøse og eventuelt får hjelp til å puste.

Studier på området viser at nærkontakt med mor er det beste for barnet i timene etter fødselen, og det skjer ved at mor og barn ligger hud mot hud.

Hvis mor er for syk kan far være et godt alternativ.

Det premature barnet, som ble født ved SØF den 3. januar, reiste hjem allerede mandag 13. januar, noe som er tidlig i forhold til andre premature barn, skriver SØF på egne hjemmesider.

- Det er ofte en psykisk påkjenning for en mor om barnet blir sendt rett på nyfødtintensiven etter fødsel, men med et kengurumottak får hun ha barnet hos seg med en gang og de kan knytte bånd i noen timer, sier seksjonsleder ved nyfødtintensiven SØF Nina Labori.

I følge henne var fødselen den 3. januar et prakteksempel på et vellykket kengurumottak der moren kunne trilles inn på nyfødtintensiven med barnet på brystet to timer etter fødsel.