Forskere skal avsløre rottegift i ulver

Veterinærinstituttet skal analysere 300 leverprøver fra ulv, rødrev, fjellrev, gauper, jerv og villmink. Målet er å finne ut hvor mye rottegift de har fått i seg.

Ulv skutt på grunn av skabb

GIFT: Østmarka-ulven som ble avlivet i vinter på grunn av skabb, hadde også flere typer rottegift i kroppen.

Foto: NRK

I januar ble alfahannen i Østmarka-reviret avlivet i Enebakk. Ulven var fullstendig avmagret og hadde et alvorlig utbrudd av skabb.

Aksel Bernhoft

– Vi ser at flere rovfugler har rottegift i seg, og vi er veldig interessert i å nå gå videre med rovpattedyr, sier Aksel Bernhoft.

Foto: Privat

I ettertid ble ulven undersøkt nærmere, og det ble funnet flere giftstoffer i leveren. Dette er bakgrunnen for det store forskningsprosjektet som nå settes i gang.

– Tre av sju ulver har så langt testet positivt på rottegift. Noen har også ganske store mengder og vi har funnet flere typer gift i ulvene, forteller Aksel Bernhoft, seniorforsker ved Veterinærinstituttet.

Langvarig gift

Når rovdyr spiser dyr som har spist rottegift, er de utsatt for tilsvarende forgiftning. Ulven, som er på toppen av næringskjeden, kan for eksempel spise en rev som har giftstoffer i seg, fordi den har spist en forgiftet rotte.

Tidligere har instituttet gjort undersøkelser på både hund og hubro, med alarmerende resultater. Nå ønsker forskerne å se nærmere på rovpattedyr.

Hvor farlig er denne giften?

– Den er veldig farlig. Den legges ut til smågnagere for å ta livet av dem. De stoffene som brukes i dag har lang nedbrytingstid i miljøet og i dyrene, sier Bernhoft.

Her demonstrerer vilthelseansvarlig Knut Madslien hvordan man tar ut blant annet en leverprøve på rødrev:

Det er mye man kan finne ut om et rovdyr ved å ta leverprøver

Blødninger

Når for eksempel en ulv får i seg rottegift, kan det få fatale konsekvenser.

Knut Madslien

– Ingen rovviltpattedyr er, eller vil bli, avlivet med formål å skaffe materiale til denne studien, sier Knut Madslien.

Foto: Eivind Røhne

– De kan få blødninger i indre organer. Det kan også påvirke andre funksjoner i kroppen, som blødninger i øyet for eksempel, som igjen kan påvirke dyrets evne til å skaffe seg mat. Det er vi bekymret for, sier Knut Madslien.

Én av fem hunder hadde rottegift i kroppen, viser et studie fra Veterinærhøyskolen.

– Nå ønsker vi å finne ut om dette er et større miljøproblem. Vi vet veldig lite i dag om hvordan spredningen av rottegifter er i naturen.

Sterkere gift

På 50-tallet var det opprinnelig Warfarin som ble brukt som rottegift. Det brytes ganske fort ned, og rottene måtte forsyne seg flere ganger for å bli forgiftet.

Etter hvert utviklet man sterkere gift. Da holdt det å spise giften én gang.

Før kunne man kjøpe rottegift i vanlige matbutikker. Nå har det blitt langt strengere, men giften har vært brukt av vanlige folk på hytter og i landbruket lenge.

Frykter dere at det er lagt ut åte?

– De ulvene som har fått påvist gift så langt har flere typer gift i seg. Det kan bety at dette er noe de har fått i seg gjennom ulike gnagere. Jeg vil tro at de som legger ut gift, bare legger ut én type, sier Madslien.

Død ulv funnet i Austmarka i KOngsvinger

DØD: Denne ulven ble funnet i en sjø på Austmarka i Kongsvinger i mai i år. I leveren til ulven ble det funnet oppsiktsvekkende mye rottegift.

Foto: Veterinærinstituttet