Hopp til innhold

Omkamp om skjebnen til inntil 24 ulver

I dag behandler rovviltnemndene i Hedmark, Akershus og Oslo de mange protestene som er kommet inn etter vedtaket som innebærer at det kan bli skutt inntil 24 ulver innenfor ulvesonen.

21 fredag.jpg ULV

MANGE PROTESTER: Vedtaket om lisensjakt på ulv har engasjert svært mange mennesker. Mer enn 14.000 eposter med klager er kommet inn til fylkesmannen i Oslo og Akershus og fylkesmannen i Hedmark. (Arkivfoto)

Foto: Løchen, Per / NTB Tema

Vedtok lisensjakt på 24 ulver

Reaksjonene var sterke etter at rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Østfold og Akershus vedtok å åpne for lisensjakt på inntil 24 ulver i tre revir innenfor ulvesonen i vinter.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har mottatt cirka 5300 e-poster, en stor andel av disse basert på en standardisert tekst. Fylkesmannen i Hedmark har mottatt 8750 standardiserte e-poster fra en aksjon initiert av en amerikansk miljøvernforening.

Det har også kommet inn 10 formelle klager på vedtaket, to av klagene mener det bør skytes mer ulv.

– Lisensjakt på 24 ulver er hinsides all fornuft

57.000 underskrifter mot ulvejakt

I tillegg er det tidligere åpnet for lisensjakt på åtte ulver i Osdal-flokken utenfor ulvesona i Rendalen og Åmot. Utenfor sona i Hedmark og Akershus kan det også jaktes på fem enkeltindivider.

Legger man til lisensjakt i resten av landet kan det bli jakt på 47 ulver, medregnet jakt utenfor ulvesona.

– Truer ikke bestanden

Leder i Rovviltnemnda Arnfinn Nergård mener bestandsmålet av ulv med 4–6 ynglinger, tre av disse helnorske, ikke er truet med vedtaket nemndene gjorde. De svensk-norske ynglingene skal regnes som 50 prosent.

– Vi har et pålegg om å forvalte ulvestammen innenfor de rammer Stortinget har vedtatt. De siste offisielle tallene viser at det er sju helnorske og fire svensk-norske ynglinger. Det er over bestandsmålet som har satt, derfor vedtok flertallet å ta ut tre.

Han er forberedt på at det kan komme en omkamp om vedtaket i dagens møte.

Ulvedemonstrasjon ved Stortinget

Mange protesterte i Oslo mot vedtaket om lisensfelling av ulv.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Formidabel antall reaksjoner

Han understreker at det ikke er slik at det er 24 ulver innenfor sonen som blir skutt.

– I vårt vedtak operer vi med et maksimumstall på åtte ulver per revir. Det er jo ikke åtte i alle revirer. I Kynnarevirer opereres det med to ulver, og er det bare to skal det ikke tas ut ulv andre steder.

Miljøaktivister protesterte mot ulvejakt

– Jeg er ikke overrasket over mange reaksjoner. Engasjementet omkring ulv er veldig stort så det var forventet at det kom mye. Flesteparten av reaksjonene er type standardbrev som det er lett å sende ut, men antallet er jo formidabelt, sier han.

– Uforståelig

Ingrid Skjoldvær

Ingrid Skjoldvær og Natur og Ungdom har klaget på vedtaket i rovviltnemndene.

Natur og Ungdom er en av organisasjonene som har klaget på vedtaket. Leder Ingrid Skjoldvær er ikke enig i at vedtaket ikke truer bestandsmålet:

– I ei tid der naturmangfoldet vårt er sterkt truet synes jeg det er uforståelig at en går inn for utryddelse av en av de store rovdyrene. Dette er ulvefamilier som knapt har gjort skade. Det er uforståelig at en tror at en kan løse et problem ved å ta ut disse familiene som knapt har gjort skade, sier Skjoldvær.