Forsker mistet jobben ved høgskole etter forskningsjuks

Høgskolen i Østfold mener forskeren fabrikkerte datamateriale i forbindelse med et nasjonalt NAV-prosjekt.

Pressekonferanse på Høgskolen i Østfold

Ledelsen ved Høgskolen i Østfold fortalte om forskningsjukset på en pressekonferanse mandag formiddag.

Foto: Shemsi Bunjaku/NRK

– Forskning er av stor betydning for enkeltmennesker og for samfunnet. Derfor er det vesentlig at forskning foregår på måter som er etisk forsvarlige. Det var derfor svært viktig å raskt sette i gang nødvendige tiltak da mistanken ble kjent for oss i juni i fjor, sier prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold.

Skolen fattet mistanke om juks i forbindelse med kvalitetskontroll av et prosjekt som ble utført for Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med NAV og fylkesmennene i Buskerud og Østfold.

Prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold

Prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (t.v.) ved Høgskolen i Østfold forteller at skolen ser alvorlig på forskningsjukset.

Foto: Shemsi Bunjaku/NRK

Et redelighetsutvalg ledet av professor Ellen Karine Grov ved OsloMet ble nedsatt for å undersøke saken. Nå har utvalget konkludert med at forskeren har brutt god vitenskapelig praksis ved å jukse med data i en rapport som ble publisert i fjor.

Rapporten er trukket tilbake og Høgskolen bekreftet mandag at arbeidsforholdet med forskeren er avsluttet.

– Utvalget har kommet frem til at forskeren har fabrikkert sine data med overlegg. Vedkommende er ikke lenger ansatt hos oss, men jeg kan ikke kommentere dette ytterligere fordi det er snakk om en personalsak, sier prorektoren.

Tok med forskningsdata hjem

Allerede i fjor sommer fortalte Høgskolen at de mistenkte forskeren for juks i forbindelse med forskningsprosjektet.

Skolen mener at forskeren hadde håndtert deler av datamaterialet ulovlig ved å ta det med seg hjem.

Høgskolerektor Hans Blom

Rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold fortalte i juni at forskeren var mistenkt for å ta med forskningsmateriale hjem.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Noen av forskerne våre skulle publisere materiale vitenskapelig. Da trengte de originaldataene. Da fant de ut at materialet ikke lå på prosjektkontoret hvor det skulle være innelåst i skuffer. Det viste seg at deler av materiale lå hjemme hos forskeren, sa rektor Hans Blom til NRK.

Høgskolen fikk tilbake deler av datamaterialet underveis, men måtte gå rettens vei for å få tilbake resten.

Prorektor Jelsness-Jørgensen understreker at de ikke har noen grunn til å mistenke at forskeren har gjort noe straffbart.

– Svært beklagelig

Jelsness-Jørgensen forteller videre at skolen har tatt flere grep for å sikre håndtering og oppbevaring av forskningsdata.

– Det er svært beklagelig det som har skjedd. Det er helt avgjørende for oss at det ikke blir stilt spørsmål om kvaliteten på forskningen her hos oss. Vi må sørge for bedre rutiner for å redusere risikoen for at dette skjer igjen. Men vi kan aldri garantere hundre prosent mot at medarbeidere kan gjøre denne typen ting også i fremtiden.

Hva betyr dette for omdømmet til Høgskolen i Østfold?

– Vi lever av omdømmet vårt. Jeg vil derfor understreke at vi har 7500 studenter og 5-600 ansatte, men dette er snakk om mistanke mot én person i ett delprosjekt. Det er viktig at vi som institusjon tar dette på største alvor slik at vi opprettholder troverdigheten for våre eksterne samarbeidspartnere.