Mistenker forskningsjuks ved høgskole

Høgskolen i Østfold mistenker at en av forskerne deres har jukset med datamateriale i et prosjekt.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holdt i dag pressekonferanse om mistanken. Rektor Hans Blom i midten.

Foto: Basel Adham Kherallah / NRK

Mistanken er rettet mot en enkelt forsker som skolen mener har håndtert deler av datamaterialet ulovlig.

– I forbindelse med kvalitetskontroll av et forskningsprosjekt fikk vi mistanke om forskningsjuks, forklarer rektor Hans Blom.

Alle samarbeidspartnere informert

Han sier at de nå har igangsatt et stort arbeid for å få oversikt over situasjonen. Prosjektet er utført for Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med NAV og fylkesmennene i Buskerud og Østfold.

– Det handler om arbeidsinkludering, sier Blom.

Rektoren opplyser at alle samarbeidspartnere er informert om mistanken. Skolen har også meldt fra til Arbeids- og velferdsdirektoratet om at rapporten er trukket tilbake. Nå går de gjennom datamaterialet for å se om det samsvarer med sluttrapporten.

Kontaktet retten for å få ut materiale

Det var andre forskere som fattet mistanke til arbeidet.

– Noen av forskerne våre skulle publisere materiale vitenskapelig. Da trengte de originaldataene. Da fant de ut at materialet ikke lå på prosjektkontoret hvor det skulle være innelåst i skuffer. Det viste seg at deler av materiale lå hjemme hos forskeren.

Deler av datamaterialet fikk skolen underveis, og gikk rettens vei for å få ut resten.

– Vi har hatt en lang dialog med forskeren i flere uker for å få utlevert materialet. Og namsmannen hentet resten av materialet fordi det var vanskelig å få ut alt.

Blom sier at forskeren har opplyst til skolens ledelse at vedkommende nå vil samarbeide med skolen.

Skolen bestemmer etterspill

Torkild Vinther

Sekretariatsleder i rranskingsutvalget for redelighet i forskning, Torkild Vinther, sier at forskningsjuks er alvorlig.

Foto: Trond Isaksen / De nasjonale forskningsetiske komiteene

Sekretariatsleder i granskingsutvalget for redelighet i forskning, Torkild Vinther, er informert om mistanken om juks og sier på generelt grunnlag at juks er alvorlig.

– Loven om forskningsetikk sier at det er feil å jukse og plagiere. Når det gjelder etterspill, er det helt opp til de ulike institusjonene om hva som skjer med personer som jukser, forklarer han.

Vinther sier at det hender at de går inn i saker for å granske det som har skjedd.

– Vi har et nasjonalt ansvar for å avdekke juks. Institusjonene har plikt til å informere oss, og da er det et utvalg som bestemmer om vi går inn i saken eller ikke, sier han.