Forebygger av radikalisering: – Uhyre viktig arbeid

DRAMMEN (NRK): Kampen mot terror er ytterligere skjerpet. Nå er politiets forebyggere innen radikalisering på plass i nyopprettede stillinger.

ISIL-medlemer i Tel Aybad i Syria.

FREMMEDKRIGERE: Å forhindre at nordmenn blir fremmedkrigere er noe av det politiet skal jobbe med.

Foto: STRINGER / Reuters

– Siste tids hendelser i Belgia og Paris har understreket behovet for å ta dette på alvor. Statsministeren, justisministeren og andre politiske og faglige ledere har påpekt at dette er uhyre viktige stillinger og uhyre viktig arbeid, sier Stian Vatnedal.

Stian Vatnedal

Stian Vatnedal skal forebygge radikalisering i alle retninger og miljøer.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Han er en av de ferske forebyggingskontaktene innen radikalisering og voldelig ekstremisme. Vatnedal er ansatt ved Søndre Buskerud som er ansett å være et av de mer utsatte distriktene med tanke på radikalisering.

– Vi er kjent med at vi har personer i Drammen som har reist ut for å krige, og noen av dem har kommet hjem. Det er viktig for meg å presisere at dette er stillinger som er opprettet for å ikke bare jobbe mot voldelig islamisering. Vi har et like stort ansvar og bekymring mot de høyreekstreme, sier Vatnedal.

Les også:

Prioriterte distrikt

Handlingsplan mot radikalisering

Handlingsplan mot radikalisering settes ut i livet.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Satsingen mot radikalisering og voldelig ekstremisme er nedfelt i en handlingsplan som går på tvers av flere departementer. Ett av tiltakene i handlingsplanen er nettopp å opprette disse stillingene.

Regjeringen har bestemt at alle politidistriktene skal ha forebyggingskontakter, men kun sju av dem har fått øremerkede penger til det. Resten av politinorge må ta fra de ressursene de allerede har.

I tillegg til å jobbe mot allerede utsatte grupper, skal politiet samarbeide tett med kommuner for å drive forebygging blant de helt unge.

– Dette er fremtiden

Politistasjonssjef i Drammen, Øyvind Aas sier at det er viktig at denne funksjonen nå er på plass. Han har store forventninger til arbeidet som skal gjøres.

Øyvind Aas

Politistasjonssjef Øyvind Aas i Drammen.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Vi forventer å få et enda bedre samarbeid med Politiets sikkerhetstjeneste og at vi får en kompetanse i distriktet som kan brukes uansett hvor disse situasjonene måtte oppstå. Målet er å forebygge best mulig, sier Aas.

Nå starter Stian Vatnedal samarbeidet med kommunene, PST og de andre forebyggingskontaktene i politiet.

– Dette er fremtiden, så disse stillingene har kommet for å bli. Dette er fremtiden er et ansvar vi kommer til å ha langt inn i fremtiden. Det er stillinger som er relevante nå og som kommer til å bli mer og mer relevante, sier Vatnedal.

Les også: