For få vaksinert mot meslinger

Nesodden og Lørenskog er blant 74 kommuner med vaksinedekning mot meslinger under 90 prosent, viser tall fra Folkehelseinstituttet. De to kommunene har dekning på henholdsvis 82,5 og 87,3 prosent, godt under WHOs anbefaling om 95 prosent dekning.