Hopp til innhold

Føler seg glemt i statsbudsjettet

Det er overraskende at støtten til Rygge Beredskapssenter er glemt i forslaget til statsbudsjett, sier ordfører i Rygge Inger-Lise Skartlien (Ap).

Forsvar politi helikoptre

Det kan bli aktuelt å legge et øvings- og beredskapssenter til Rygge flystasjon.

Foto: Peder Torp Mathisen

Ordførerne i Rygge, Råde og Moss føler seg glemt i statsbudsjettet til den nylig avgåtte Stoltenberg-regjeringen.

Inger-Lise SKartlien

Ordfører Inger-Lise Skartlien i Rygge er skuffet over at det ikke er satt inn et punkt om beredskapssenter i den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett.

Foto: NRK

Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) peker på at alle nødetatene er svært positive til et beredskapssenteret på Rygge, og at senteret kan tas i bruk umiddelbart og uten store investeringer.

– Vi har jobbet hardt mot den rødgrønne regjeringen om å få inn et punkt i statsbudsjettet om Rygge Beredskapssenter, eller i hvert fall et generelt punkt om behovet for beredskapssenteret. Da var det skuffende å registrere at dette ikke var omtalt, sier hun.

– Rygge Beredskapssenter har uttalt støtte fra både avgåtte justis- og beredskapsminister Grete Faremo og forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

Infrastrukturen er på plass

Også ordfører i Moss Tage Pettersen (H) er skuffet over den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett.

Han mener det er et veldokumentert behov for at beredskapsetatene i Norge trener på samvirke.

– Rygge Beredskapssenter vil være navet i å utvikle et bedre samvirke mellom beredskapsaktørene i Norge. Vi vet at vi trenger det og det er ikke den store summen som kreves for at det skal komme på plass, sier han.

De tre ordførerne peker også på at mye av den nødvendige infrastrukturen allerede er på plass som en del av Rygge militære flyplass.

– Nå jobber vi med den nye regjeringen for å få på plass en forpliktelse i det nye statsbudsjettet, sier ordføreren i Råde René Rafshol (H).

Les også:

– Noen må ha misforstått

Svein Roald Hansen (AP)

Stortingsrepresentant Svein Roald Hansen i Arbeiderpartiet mener at ordførerne i Rygge, Råde og Moss må ha misforstått.

Foto: NRK

Stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (Ap) påpeker at Justisdepartementet har sendt et oppdragsbrev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og bedt dem utrede behovet for et trenings- og kompetansesenter.

– Så dette må være en misforståelse. I oppdragsbrevet står det at man skal utrede behovet for et slikt senter, og spesifikt mulighetene for å eventuelt utvikle dette på Rygge. Ballen er satt i spill og det er utredningen som vil gi svar på det neste skrittet.

Det blir da opp til den nye regjeringen å eventuelt ta dette med i neste statsbudsjett?

– Ja, og jeg vil tro at det er behov for et slikt senter og at Rygge vil være velegnet. Så må man se hva som det er behov for av investeringer, hvordan det skal organiseres og hva som det eventuelt må være behov for av driftsmidler utover det etatene som skal bruke det selv skal bidra med, sier Hansen.

– Rygge er et velegnet alternativ

I fjor besluttet Forsvaret at mye av aktiviteten ved Rygge flystasjon skulle avvikles.

Tilbake står kun en liten enhet i Forsvaret, en såkalt kompaktbase, med et SeaKing-redningshelikopter, et bell-helikopter til støtte for politiet og spesialstyrkene, og noe kompetanse knyttet til å kunne ta imot jagerfly på høy militær beredskap.

Det frigjøres da store arealer med infrastruktur som kan egne seg til rednings- og beredskapstrening.

Avgåtte forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen uttalte i september at initiativet til å utvikle Rygge til et øvingssenter for beredskapsaktørene er spennende.

– Dette er et spennende initiativ med tanke på mulighetene for videre bruk av området når Forsvaret trekker seg ut, sier hun.